Εγκλήματα, Οικογένεια

Familial Trafficking: Όταν o θύτης είναι μέλος της οικογένειας

Με τον όρο Familial Trafficking αναφερόμαστε σε μια ειδική περίπτωση εμπορίας ανθρώπων, στην οποία ένα μέλος της οικογένειας ή κάποιος κηδεμόνας είναι ο διακινητής ή αυτός που πουλά το παιδί σε ένα τρίτο άτομο. Πρόκειται για μια κατηγορία, η οποία μπορεί να είναι μοναδική και δύσκολη στον εντοπισμό της και αυτό επειδή λαμβάνει χώρα εντός οικογενειακών δικτύων και θυματοποιεί πολύ συχνά τα ίδια τα παιδιά, τα οποία  μπορεί να μην συνειδητοποιούν ότι είναι θύματα. Μελέτες που έχουν εκτελεστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμούν πως σε περίπου 41% των περιπτώσεων σεξουαλικής εμπορίας παιδιών, ο ίδιος ο διακινητής είναι μέλος της οικογένειας.

Πως εκτυλίσσεται το Familial Trafficking

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο διακινητής – μέλος της οικογένειας μπορεί να αρχίσει να εκμεταλλεύεταιτο θύμα από νεαρή κιόλας ηλικία και να μπει στη διαδικασία να εκμεταλλευτεί το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού αλλά και την αδυναμία του να εκφράσει λεκτικά τις ανησυχίες του ή ζητήματα ασφάλειας που μπορεί να αντιμετωπίζει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εγγενής πίστη του παιδιού και η εξάρτησή του από τη δομή της οικογένειας καθιστούν δύσκολη την αναγνώριση της οικογενειακής εμπορίας ανθρώπων και δυσκολεύουν τη δίωξη της εκάστοτε περίπτωσης. Με πιο απλά λόγια, επειδή η διακίνηση γίνεται από ένα άτομο εμπιστοσύνης, συχνά η όλη διαδικασία κανονικοποιείται και γίνεται αποδεκτή και από το ίδιο το παιδί και από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που γνωρίζουν τι συμβαίνει. Τις περισσότερες φορές, η συγκεκριμένη μορφή εμπορίας παιδιών, συνδέεται με οικονομικούς παράγοντες, και είναι και αυτοί που ωθούν το εκάστοτε μέλος της οικογένειας να εκμεταλλευτεί με αυτόν τον τρόπο το παιδί.

Γιατί είναι δύσκολος ο εντοπισμός της συγκεκριμένης κατηγορίας

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εφόσον το Familial Trafficking λαμβάνει χώρα από μέλος του οικογενειακού περιβάλλοντος του θύματος, είναι πολύ δύσκολο για το ίδιο το παιδί να αντιληφθεί ότι συμβαίνει κάτι κακό, λόγω του δεσμού εμπιστοσύνης που έχει με τον θύτη. Όμως, κρίνεται αναγκαίο να εξετάσουμε και άλλους παράγοντες που συμβάλλουν στην υπόκρυψη τέτοιων περιστατικών. 

 • Μπορεί ένα άλλο μέλος της οικογένειας να έχει παρατηρήσει την εκμετάλλευση του παιδιού, το διακατέχει όμως ένα ισχυρό κίνητρο να κοιτάξει το πως θα προστατεύσει την οικογένεια, τόσο σωματικά όσο και από άποψη φήμης, από εξωτερικές παρεμβάσεις.
 • Τα μέλη της οικογένειας στα οποία έχει ανατεθεί η φροντίδα των παιδιών είναι συχνά και αυτά που τα φροντίζουν, τα χειραγωγούν, τα κακοποιούν και τα εκμεταλλεύονται. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, τα παιδιά μπορεί απλώς να μην έχουν άλλους έμπιστους ενήλικες που να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή τους ή να μην έχουν τη σωματική και πνευματική ανάπτυξη για να αναγνωρίσουν τις τακτικές καταναγκασμού που χρησιμοποιούνται από ένα άτομο με το οποίο έχουν συνδεθεί, εμπιστεύονται και αγαπούν.
 • Ακόμη, κυριαρχούν επιβλαβείς λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με το πού και πώς συμβαίνει η οικογενειακή εμπορία ανθρώπων, όπως η πεποίθηση ότι η οικογενειακή εμπορία λαμβάνει χώρα μόνο σε γειτονιές, κοινότητες ή χώρες χαμηλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, οι οποίες συμβάλλουν στην δυσκολία αναγνώρισης τέτοιων περιστατικών και δημιουργούν προβλήματα σε όποια προσπάθεια δίωξης, πρόληψης και προστασίας.

Προειδοποιητικά σημάδια

Στην συγκεκριμένη κατηγορία Human Trafficking, όπως και σε κάθε παραβατική συμπεριφορά, τις περισσότερες φορές είμαστε σε θέση να διακρίνουμε κάποια προειδοποιητικά σημάδια στα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε για να ελέγξουμε αν όντως η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί Familial Trafficking. Όμως, σε καμία περίπτωση, οι παρακάτω επισημάνσεις δεν θα πρέπει να θεωρηθούν απαραίτητα ως σημάδια σεξουαλικής εμπορίας παιδιών από την οικογένεια τους, μόνο και μόνο από την ύπαρξη τους. 

 • Κακή ψυχική υγεία, ασυνήθιστες συμπεριφορές και έλλειψη του ελέγχου
 • Μπορεί το παιδί να είναι φοβισμένο, ανήσυχο, καταθλιπτικό και υποταγμένο
 • Προσπαθεί να ευχαριστήσει τους ενήλικες 
 • Προσπαθεί να ενεργεί ως άτομο μεγαλύτερης ηλικίας 
 • Ασυνεπής συμπεριφορά, συχνές εναλλαγές διάθεσης
 • Συμπεριφορές που φαίνονται να είναι σεξουαλικά προκλητικές
 • Απομονώνεται και δεν συναναστρέφεται κανονικά, ενώ παράλληλα έχει κακές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εμφανίζεται κουρασμένο και ανίκανο να παρακολουθήσει τα μαθήματα του
 • Δεν επιτρέπεται ή δεν μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του, εάν δεν βρίσκεται μαζί του ένα άτομο από την οικογένεια του, το οποίο συνήθως επιμένει να είναι μαζί του, όπου κι αν πάει
 • Συνεχής συγκάλυψη του κακοποιού, αυτοντροπιασμός/κατηγορία
 • Έλλειψη κατανόησης και εκπαίδευσης για το σώμα, τις λειτουργίες του, αλλά και για την έννοια της σεξουαλικής κακοποίησης
 • Κακή σωματική υγιεινή

Οι επιπτώσεις της οικογενειακής εμπορίας, τόσο ορατές όσο και μη, και οι επακόλουθες ανάγκες των επιζώντων παιδιών είναι συχνά σοβαρές και περίπλοκες και μπορούν να επιδεινωθούν από την εμφάνιση τραύματος κατά τη διάρκεια βασικών σταδίων ανάπτυξης της παιδικής ηλικίας. Όταν τα παιδιά βιώνουν οικογενειακή εμπορία, μπορεί να αναπτύξουν μαθησιακά προβλήματα, δυσκολίες κοινωνικοποίησης, προβλήματα σωματικής υγείας και ψυχολογικές διαταραχές, όπως σύνθετες διαταραχές μετατραυματικού στρες και διαταραχές προσκόλλησης. Είναι πολύ σημαντικό να μη περνούν απαρατήρητα τα σημάδια που μπορεί να είναι φανερά στην λειτουργικότητα του παιδιού, αλλά και να μη μένουν αμέτοχοι, όσοι γνωρίζουν ή έχουν την υποψία πως ένα παιδί είναι θύμα σεξουαλικής εμπορίας, ακόμη και με την εμπλοκή μέλους της οικογένειας του.