Η Eurolife FFH και το Cyber Security International Institute δημιουργούν τις Ψηφιακές Ακαδημίες !

Το CSI Institute σε συνεργασία με τη Eurolife FFH, στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων τους, προχωρούν σε μια πρωτοποριακή δράση για τη χώρα, τη δημιουργία της Ψηφιακής Ακαδημίας: Travel Edition.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η υλοποίηση μιας σειράς από ενημερωτικές και εκπαιδευτικές ημερίδες σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και στην Κρήτη. Οι εκπαιδευτές του CSIi, με ανοιχτό κάλεσμα προς τους κατοίκους κάθε περιοχής, θα αναλάβουν να παρουσιάσουν τα οφέλη από τη χρήση του διαδικτύου, καθώς και συμβουλές cyber security, μέσα από διαδραστικά εργαστήρια, ανοιχτές συζητήσεις και workshops.

Συνολικά, θα πραγματοποιηθούν 33 εκπαιδευτικές ημερίδες.