Διαδίκτυο

Wi-Fi vs Li-Fi

Τι είναι το WiFi; (Wireless Fidelity) 

To WiFi είναι ένα πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας που χρησιμοποιείται σε ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN), και επιτρέπει σε ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές να ανταλλάσσουν δεδομένα ή να συνδέονται στο διαδίκτυο με τη χρήση ραδιοκυμάτων. Ένα δίκτυο WiFi χρησιμοποιεί ραδιοκύματα για τη μετάδοση δεδομένων σε ένα δίκτυο. Η συσκευή η οποία θα ενωθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi  θα πρέπει να έχει ένα ασύρματο προσαρμογέα (wireless adapter) ο οποίος θα μεταφράζει τα δεδομένα σε ραδιοκύματα. Στη συνέχεια αυτά τα ραδιοκύματα αποστέλλονται μέσω μίας κεραίας σε ένα αποκωδικοποιητή (router). Μόλις τα δεδομένα αποκωδικοποιηθούν, αποστέλλονται στο διαδίκτυο μέσω της ενσύρματης σύνδεσης Ethernet. Επειδή ένα δίκτυο Wi-Fi υποστηρίζει την αμφίδρομη λειτουργία αποστολής δεδομένων , δεδομένα που προέρχονται από το διαδίκτυο θα περάσουν μέσω του αποκωδικοποιητή (router), όπου θα κωδικοποιηθούν σε ραδιοκύματα και θα ληφθούν από τον ασύρματο προσαρμογέα της συσκευής που είναι ενωμένη στο δίκτυο WiFi.

Τι είναι το LiFi; (Light Fidelity)

Όπως και το Wi-Fi, έτσι και το Li-Fi χρησιμοποιεί το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα για τη μεταφορά δεδομένων. Αντί όμως για ραδιοσήματα, το Li-Fi μεταδίδει δεδομένα σε δυαδικό κώδικα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία VLC (Visible Light Communication) που αξιοποιεί το φως LED. Ερευνητές αναφέρουν ότι κατάφεραν να πετύχουν μετάδοση δεδομένων με ταχύτητα 1 GB το δευτερόλεπτο, 100 φορές μεγαλύτερη από το Wi-Fi. Είναι ένα σύστημα επικοινωνίας μέσω του φωτισμού που έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει δεδομένα σε υψηλές ταχύτητες μέσω του φάσματος ορατού φωτός, αλλά και του υπεριώδους και υπέρυθρου φάσματος. Μόνο οι λαμπτήρες LED μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση ορατού φωτός. Όσον αφορά την τελική χρήση, η τεχνολογία είναι παρόμοια με το WiFi, η βασική τεχνική διαφορά είναι ότι το WiFi χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες για τη μετάδοση δεδομένων.

Η ανάπτυξη των δικτύων, την οποία χρησιμοποιεί αυτός ο τύπος τεχνολογίας, πραγματοποιείται μέσω διαφορετικών τύπων λαμπτήρων, που βρίσκονται σε μέρη κοινά όπως είναι ο δημόσιος φωτισμός. Βρίσκονται σε αυτά τα μέρη, καθώς είναι στρατηγικά, και έχουν μόντεμ τα οποία μεταδίδουν το σήμα από το ένα μέρος στο άλλο. Είναι επίσης δυνατό να γίνει αυτό και σε οικιακούς χώρους, πραγματοποιώντας την ίδια εγκατάσταση σε ορισμένες οικιακές πηγές φωτός.

Διαφορές WiFi – LiFi 

Λειτουργία. Τα δεδομένα στο LiFi μεταδίδονται με τη χρήση φωτός που παράγεται από λαμπτήρες LED, ενώ στο WiFi τα δεδομένα μεταδίδονται με τη χρήση ραδιοκυμάτων και ενός δρομολογητή WiFi.

Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται. Το LiFi χρησιμοποιεί LED, φωτοανιχνευτή και οδηγό λαμπτήρων ενώ το WiFi χρησιμοποιεί δρομολογητή και συσκευή συνδρομητή.

Εφαρμοστέα χρήση. Το LiFi  μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα περιβάλλοντα όπως οι αεροπορικές εταιρείες και η εξερεύνηση της θάλασσας, ενώ το WiFi χρησιμοποιείται κυρίως για την περιήγηση στο διαδίκτυο και τη δημιουργία hotspots.

Προβλήματα απορρήτου. Με το LiFi τα δεδομένα δεν μπορούν να περάσουν από τους τοίχους, επομένως προστατεύονται και είναι ασφαλέστερα και για αυτό εταιρείες δεν θα είναι αρνητικές απέναντι σε αυτή την τεχνολογία. Με το WiFi όμως τα σήματα διαπερνούν στους τοίχους, οπότε το σήμα πρέπει να χρησιμοποιεί πιο ασφαλείς τεχνικές για την προστασία των δεδομένων

Εύρος συχνοτήτων.  Η συχνότητα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο LiFi είναι δέκα χιλιάδες φορές η συχνότητα του ραδιοφάσματος. Η συχνότητα που χρησιμοποιείται είναι μεταξύ 400 και 800 terahertz στην περιοχή ορατού φωτός. Το φάσμα συχνοτήτων που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο WiFi είναι 2,4 GHz, 4,9 GHz και 5GHz.

Απόσταση. Το LiFi έχει εμβέλεια δεδομένων στα 10 μέτρα, ενώ το WiFi περίπου στα 32 μέτρα, αλλά αυτό θα ποικίλει ανάλογα με την ισχύ της κεραίας και του πομπού.

Ζητήματα παρεμβολών.  Το LiFi δεν υποφέρει από τις παρεμβολές εκατοντάδων συσκευών, όπως γίνεται με το Wi-Fi.

Γενικά το LiFi λειτουργεί καλά σε πυκνές περιοχές και μπορεί να μεταδώσει μέσω θαλασσινού νερού, έχει λιγότερη παρεμβολή, ενώ το WiFi δεν λειτουργεί καλά σε πυκνές περιοχές δεν μπορεί να περάσει από το νερό. 

Τώρα πιθανό να σκέφτεστε πως το LiFi ήρθε για να αντικαταστήσει το WiFi, όμως το WiFi έχει ενσωματωθεί τόσο πολύ στην ζωή μας, που η αντικατάστασή του θα ήταν μη ρεαλιστική. Οπότε, στο μέλλον ίσως το κινητό μας αλλάζει μεταξύ συνδέσεων 5G, Wi-Fi και Li-Fi. Αν και το LiFi είναι πολύ πιο γρήγορο, το ορατό φως δεν διεισδύει σε στερεά αντικείμενα, όπως τα ραδιοκύματα. Εάν φύγετε από το δωμάτιο που λειτουργεί το LiFi, θα διακοπεί η σύνδεση. Βέβαια, για εκείνους που έχουν ανάγκη από ισχυρή ασφάλεια και προστασία δεδομένων, αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Οι δύο αυτές τεχνολογίες μπορούν να συνυπάρχουν και να λειτουργούν για την ευκολία των χρηστών τους, καθώς και οι δύο έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά. Πιο πιθανό επομένως θεωρείται, ότι θα επικρατήσει σταδιακά ένα υβριδικό συνδυαστικό σύστημα LiFi και WiFi.

Πηγή: el.strephonsays.com