Μη κατηγοριοποιημένο

Τσιπ και Ανθρώπινος Εγκέφαλος

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελεί μια πανίσχυρη μηχανή , η οποία έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται εκατοντάδες πληροφορίες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, καταναλώνοντας ελάχιστα ποσοστά ενέργειας ίσα με αυτά που καταναλώνει μια λάμπα 20W .

Οι επιστήμονες, θέλοντας να δημιουργήσουν κάτι που να μιμείται τις λειτουργίες και δυνατότητες του εγκεφάλου, χρησιμοποιούν υλικά για να δημιουργήσουν ένα “τσιπ” που να λειτουργεί σαν ένας νευρώνας. Τα υλικά αυτά είναι οργανικά, εύκαμπτα και μαλακά. Στόχος των επιστημόνων είναι μια ήμερα αυτοί οι τεχνητοί νευρώνες να μπορούν να αναπτύξουν συνάψεις με τους βιολογικούς νευρώνες και να αλληλοσυνδεθούν.

Τα τσιπάκια, παρόμοια με την λειτουργία των νευρώνων, μπορούν να στέλνουν και να δέχονται ηλεκτρικά και χημικά σήματα. Σύμφωνα με τον Alberto Salleo, επιστήμονα από το Πανεπιστήμιο του Stanford, το τσιπ μπορεί να συνδεθεί ηλεκτρικά με τους διάφορους νευροδιαβιβαστές, όπως είναι η ντοπαμίνη. Ένας νευρώνας λαμβάνει μηνύματα από πολλούς διάφορους νευρώνες, σχηματίζοντας συνάψεις και λειτουργώντας σαν συσκευή υπολογισμού αλλά και μνήμης. Οι ερευνητές έχουν αναπτύξει μια σειρά από τέτοιες συσκευές που μιμούνται αυτή την ικανότητα.

Η ανάπτυξη αυτής της νέας τεχνολογίας, είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα για το μέλλον των υπηρεσιών παροχής υγείας. Η εξέλιξη αυτή εκλαμβάνεται ως ένα πρώιμο βήμα προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης ασθενειών και παθήσεων νευρολογικής φύσης. Μια τέτοια εξέλιξη στο κλάδο της υγείας μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για κάποιους ανθρώπους και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής για ακόμη περισσότερους. Βρίσκεται βέβαια ακόμη σε πειραματικό στάδιο και το κόστος παραγωγής της είναι σημαντικά μεγάλο, έτσι ίσως χρειαστούν κάποια χρόνια ώστε να γίνει προσβάσιμη στο ευρύ κοινό.