Διαδικτυακές απειλές, Διαδίκτυο

TRACeD Cyber Guardians | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Εμπειρογνώμονες για την υποστήριξη της λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας κατά της έμφυλης βίας

Το έργο TRACeD

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει μετασχηματίσει και διευρύνει τους τρόπους που μπορεί να διαπραχθεί η έμφυλη βία. Υπάρχουν διάφορες μορφές κυβερνο-βίας εναντίον γυναικών και κοριτσιών (VAWG), όπως η διαδικτυακή παρακολούθηση («online stalking»), η μη συναινετική διάδοση εικόνων σεξουαλικού περιεχομένου («revenge porn» και «image-based sexual abuse»), η ενοχοποίηση και η παρενόχληση, η ταπείνωση μίας γυναίκας για τη σεξουαλική της συμπεριφορά («slut-shaming»), οι απειλές θανάτου και η δημοσιοποίηση ιδιωτικών πληροφοριών στο διαδίκτυο («doxing»). Τα δεδομένα της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών στο διαδίκτυο («VAWG») στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λιγοστά, ενώ ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά όσον αφορά το πραγματικό ποσοστό επιζώντων και τον επιπολασμό της βλάβης.

Το πρόγραμμα TRACeD επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο σε έφηβα κορίτσια και νεαρές γυναίκες, μέσω της παροχής διεπιστημονικής κατάρτισης στις τεχνικές ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών με εστίαση ειδικά σε κορίτσια, γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές (νεαρές γυναίκες). Επιπλέον, θα δημιουργηθεί μία διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία θα λειτουργεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο και ως πλατφόρμα βοήθειας/συμβουλευτικής για την καθοδήγηση και βοήθεια γονέων, εκπαιδευτικών, επαγγελματιών  και κυρίως επιζώντων και δυνητικών επιζώντων βίας στον κυβερνοχώρο.

Οι άμεσοι ωφελούμενοι του TRACeD είναι i) κορίτσια (7-12 ετών) και έφηβες (13-18 ετών), ii) φοιτήτριες πανεπιστημίων (νεαρές γυναίκες  18-25 ετών), iii) γονείς, iv) εκπαιδευτικοί και v) επαγγελματίες που έρχονται σε άμεση επαφή με κορίτσια και νεαρές γυναίκες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εγκληματολόγοι, νομικοί κλπ.).

Σκοπός της πρόσκλησης και διαδικασία εγγραφής

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, εγκαινιάζει μία ανοιχτή διαδικασία επιλογής, με σκοπό τη δημιουργία ενός  μητρώου υποψήφιων εμπειρογνωμόνων στους τομείς της ψυχολογίας, της εγκληματολογίας, του δικαίου, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, μέσω του οποίου ο Οργανισμός θα μπορεί να απασχολεί ειδικούς που θα στελεχώσουν τη διαδικτυακή πλατφόρμα του TRACeD.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν νόμιμα στην Ελλάδα και πρόκειται για έμμισθη εργασία. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί στα ελληνικά μέσω email στη διεύθυνση ktsilomeleki@cecl.gr και υπόψη της κας. Κωνσταντίνας Τσιλομελέκη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση (Παράρτημα Α) και να τη στείλουν με email επισυνάπτοντας, επίσης, το επικαιροποιημένο βιογραφικό τους σημείωμα. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 25.04.2023.

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου θα καταρτίσει μία λίστα με εν δυνάμει υποψήφιους εμπειρογνώμονες, η οποία θα απαρτίζεται από αιτούντες/ούσες που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τη φάση της προ-επιλογής, ενώ τα ονόματα όσων βρίσκονται στους εφεδρικούς καταλόγους (επιλαχόντες) θα παραμείνουν σε ισχύ ώστε να χρησιμοποιηθούν αργότερα σε περίπτωση κενών θέσεων.

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές  σύμφωνα με τον Γενικό Κανονικό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Σημαντική πληροφορία: Παρακαλούμε σημειώστε ότι η συμμετοχή σας στη λίστα εν δυνάμει υποψηφίων εμπειρογνωμόνων δεν εγγυάται πρόσληψη. Η εκδήλωση ενδιαφέροντός σας θα παραμείνει στη βάση δεδομένων μας κι αν υπάρχει κάποια ευκαιρία συνεργασίας που να ανταποκρίνεται στα προσόντα σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Παρακαλείστε να μην καλείτε για επιπρόσθετες πληροφορίες για την κατάσταση της αίτησής σας.

Τόπος

Όλες οι εργασίες που θα ανατίθενται στους εμπειρογνώμονες θα διεκπεραιώνονται εξ αποστάσεως.

Διάρκεια

10 μήνες – μερική απασχόληση

Ημερομηνία έναρξης: Μάιος – Ιούνιος 2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Μάρτιος 2024.

Κατάρτιση: Πριν από την επίσημη τοποθέτηση των εμπειρογνωμόνων στην πλατφόρμα, οι υποψήφιοι/ες θα λάβουν πρόσκληση για να παρακολουθήσουν ένα διήμερο διά ζώσης σεμινάριο. Το σεμινάριο θα είναι διήμερο και θα λάβει χώρα στις 26-27.04.2023 και στις 9-10.05.2023 στην Αθήνα. Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να διαλέξουν μία από τις δύο επιλογές που τους παρέχονται.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η ολοκλήρωση του σεμιναρίου είναι απαραίτητη για την επίσημη συμμετοχή στην ομάδα των TRACeD Cyber Guardians.

Περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται από τους εμπειρογνώμονες

Οι εμπειρογνώμονες θα ενταχθούν στη διεπιστημονική ομάδα των TRACeD Cyber Guardians που θα στελεχώσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Τα καθήκοντά τους θα περιλαμβάνουν:

 Ψυχολόγοι, Εγκληματολόγοι

 • Συμβουλευτική μέσω διαδικτύου για επιζώσες/ώντες έμφυλης βίας στον κυβερνοχώρο
 • Παροχή καθοδήγησης σε γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδιά και επαγγελματίες
 • Παραπομπή περιστατικών σε σχετικές υπηρεσίες παροχής υποστήριξης, όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις που αφορούν στο έργο

Νομικοί

 • Νομική συμβουλευτική σε επιζώσες/ώντες έμφυλης βίας στον κυβερνοχώρο
 • Παροχή καθοδήγησης σε γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδιά και επαγγελματίες αναφορικά με τη βία στο διαδίκτυο
 • Παραπομπή σε σχετικές υπηρεσίες παροχής υποστήριξης όπου κρίνεται απαραίτητο

Τι προσφέρουμε

 • Πολυθεματική κατάρτιση στην έμφυλη βία στον κυβερνοχώρο
 • Βεβαίωση συμμετοχής στην ομάδα TRACeD Cyber Guardians

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:

Ψυχολόγοι

 • Πτυχίο πανεπιστημίου στην Ψυχολογία
 • Γενική επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της έμφυλης βίας

Εγκληματολόγοι

 • Πτυχίο πανεπιστημίου ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εγκληματολογία
 • Γενική επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της έμφυλης βίας

Νομικοί

 • Πτυχίο πανεπιστημίου στη Νομική
 • Γενική επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της έμφυλης βίας

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.