Διαδικτυακές απειλές, Διαδίκτυο

Τοποθεσία άγνωστη, δεδομένα απροσπέλαστα

Τα δίκτυα που χρησιμοποιούμε όλοι για να μπορέσουμε να συνδεθούμε στο διαδίκτυο αποτελούν ένα δίκτυο χάρη στο οποίο φαίνονται τόσο η τοποθεσία μας, όσο και ένα σύνολο άλλων δεδομένων σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου από την πλευρά μας. Υπάρχουν όμως φορές που για κάποιο λόγο προτιμούμε να αλλάξουμε την εμφανή τοποθεσία μας όπως αυτή φαίνεται στο σύστημα της συσκευής μας. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι η εικονική παρουσία μας σε κάποιο άλλο μέρος προκειμένου να αποκτήσουμε πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Για να μπορέσει να γίνει αυτό υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας Εικονικών Ιδιωτικών Δικτύων ευρέως γνωστά ως VPN (Virtual Private Network) με τη χρήση των ομώνυμων διαδικτυακών εργαλείων.

Στην περίπτωση των κινητών Android ειδικά υπάρχουν κάποια τέτοιες εφαρμογές που μπορούν να εξασφαλίσουν με μεγαλύτερη ευκολία το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένα εξαιρετικά χρήσιμο χαρακτηριστικό αυτών των εφαρμογών είναι η συμβατότητά τους με περισσότερους από έναν τύπους ηλεκτρονικών υπολογιστών (φορητών και μη), αλλά και με τις υπόλοιπες συσκευές που χρησιμοποιούμε.

Ασχέτως όμως του ποια υπηρεσία θα επιλέξει κάποιος υπάρχουν μερικές απαραίτητες προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχει ένα δίκτυο αυτής της μορφής που είναι οι εξής:

  • Η πολιτική του να μη χρειαστεί να συνδεθεί ο χρήστης για να δημιουργήσει το δικό του δίκτυο. Στην περίπτωση των πιο καλών VPN υπάρχουν εξωτερικοί έλεγχοι για να επιβεβαιωθεί αυτό ή να αποδειχθεί η μη καταγραφή των ενεργειών του χρήστη.
  • Η ύπαρξη διακόπτη θανάτου: ενός ψηφιακού διακόπτη που μόλις αντιληφθεί πως το δίκτυο έχει λόξυγκα υποθέτει πως υπάρχει κάποιο σφάλμα τύπου Matrix και τερματίζει τη σύνδεση διατηρώντας την ανωνυμία του χρήστη.
  • Μια καλή εφαρμογή VPN υποστηρίζει όλα τα λειτουργικά συστήματα (Windows, Linux, Mac, Android)
  • Επιπλέον προσφέρει πολυετούς διάρκειας εκπτώσεις στις τιμές του

 

Με πληροφορίες από: Forbes