Διαδίκτυο, Τεχνολογία

Το νέο Copilot της Microsoft θα αλλάξει για πάντα τα έγγραφα του Office

Γράφει η Δανάη Καταλιακού, φοιτήτρια Ψυχολογίας

 

Η Microsoft κατασκευάζει σταδιακά ένα βοηθό Al που ξεπερνά τις δυνατότητες ενός απλού chatbot επ’ ονόματι Copilot. Πρόκειται για ένα ανερχόμενο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης με προσαρμοστικό χαρακτήρα που εγκαινιάζει έναν νέο τρόπο εργασίας βασισμένο στην τεχνολογία και αφορά σε εφαρμογές του Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Microsoft Viva, Power Platform, Business Chat). Καθώς προορίζεται να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, δέχεται πολλές και διαφορετικές μορφές εντολών και χειρίζεται μια ποικιλία διαφορετικών εργασιών. Για παράδειγμα, στο Word εμφανίζεται ως ένα χρήσιμο chatbot Al στην πλαϊνή γραμμή και λειτουργεί ως ένα εύχρηστο εργαλείο εργασίας με δυνατότητες επεξεργασίας, διόρθωσης και επισήμανσης αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε ή τροποποιούμε κείμενα. Ακόμη, καθιστά δυνατή την ρύθμιση εφαρμογών όπως το Excel και το PowerPoint μέσω διάδρασης με το Copilot, γεγονός που εξοικονομεί χρόνο και διευκολύνει τον χρήστη, ενώ παράλληλα παρέχεται βοήθεια για την  κατανόηση δεδομένων, την καλύτερη οργάνωση και ανάλυσή τους. 

Οι παραπάνω ενέργειες αυξάνουν την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα των χρηστών, αφού οι ίδιοι μαθαίνουν να βελτιώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές του στο Office. Υπάρχει, μάλιστα, η δυνατότητα χρήσης του Copilot σε έκδοση του Outlook για φορητές συσκευές η οποία ανοίγει τον δρόμο για την εργασία εν κινήσει, καθώς είναι πλέον εφικτή η διαχείριση και η επεξεργασία των εισερχόμενων μηνυμάτων ακόμη και η δημιουργία ολόκληρων εγγράφων χωρίς να απαιτείται η χρήση πληκτρολογίου.

Η επιπλέον δυνατότητα του Copilot για την επεξεργασία κειμένου από παραπάνω από έναν χρήστες σε αλληλεπίδραση με αυτό του προσδίδει πέρα από τον διαδραστικό και έναν συλλογικό χαρακτήρα. Η εξέλιξη αυτή για το Office και το Microsoft 365 θεωρείται ότι θα φέρει ανατροπές στην αγορά εργασίας με τη δημιουργία νέων θέσεων, αλλά και την αλλαγή των υπαρχουσών, ώστε να εξυπηρετείται ο κοινός σχεδιασμός υλικού μεταξύ των ανθρώπων και του συγκεκριμένου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης. Επιπρόσθετα, στο Business Chat με προτροπές φυσικής γλώσσας οργανώνονται τα αρχεία του χρήστη και διευκολύνεται η σύνταξη μηνυμάτων, η διαχείριση δεδομένων και η εκτέλεση συναφών ενεργειών.

Παρά την ευρεία γκάμα υπηρεσιών που φαίνεται να επαγγέλλεται το νέο αυτό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργούνται ανησυχίες τόσο για τη δημιουργία στερεοτύπων και προκαταλήψεων κατά τη συγγραφή κειμένου όσο και για την ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων του χρήστη. Για αυτό και εκ μέρους της Microsoft υπάρχει μέριμνα σε οποιαδήποτε εφαρμογή της χρησιμοποιεί ο χρήστης να εμφανίζεται υπενθύμιση σχετικά με την υπευθυνότητα του ίδιου πάνω στο υλικό, καθώς το περιεχόμενό του ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες και σφάλματα. Το Copilot στην αρχή της κυκλοφορίας του θα διατεθεί σε μόλις 20 επιχειρήσεις, έχοντας προσαρμοστεί στο περιεχόμενο και το πλαίσιο της κάθε μίας. Αυτές οι επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν ως δοκιμαστικοί χρήστες, χωρίς να παραβιάζεται η ασφάλεια και το απόρρητό της με βάση τις αρχές της τεχνητής νοημοσύνης και το Υπεύθυνο Πρότυπο AI συν την έρευνα δεκαετιών. Θα ακολουθήσουν δοκιμές και σε εταιρικούς πελάτες οι οποίες θα συνδυάζουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) με τα επιχειρηματικά δεδομένα και τις εφαρμογές Microsoft 365, ώστε η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου – πολυμέσου – κινούμενου σε γρήγορους ρυθμούς – να επεκταθεί σε περισσότερες επιχειρήσεις και πελάτες και τελικά να φτάσει στο ευρύ κοινό στους επόμενους μήνες. Επισημαίνεται δε ότι δεν υπάρχουν, προς το παρόν πληροφορίες για τυχόν χρεώσεις, πληροφορίες αδειοδότησης ή άλλες λεπτομέρειες που συνδέονται με το επερχόμενο τελικό προϊόν Copilot.

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Google για τις δικές της δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης για το Gmail και τα Docs αναδεικνύει τον ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των εργαλείων και διεγείρει αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία τους και πιο συγκεκριμένα, ερωτήματα για τον συνδυασμό ηθικής και τεχνητής νοημοσύνης. Παρά τις όποιες ατέλειες και λάθη περιλαμβάνει το Copilot, εκπρόσωποι της Microsoft υποστηρίζουν ότι καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια και έργο για την βελτίωσή του, παράλληλα με την εμπειρία του χρήστη η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά ως ανατροφοδότηση. Το όραμα της εταιρείας για το Copilot ξεπερνά τη δημιουργία του κειμένου και προσανατολίζεται στη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού, όπως συμβαίνει με το μοντέλο DALL-E του OpenAI στην εφαρμογή Designer, ενώ υπάρχουν βλέψεις για την ενσωμάτωσή του στα Windows. Η τεχνολογία Al εμπεριέχει ακόμη αρκετούς περιορισμούς και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ένα βιώσιμο υποκατάστατο για τους πραγματικούς ανθρώπους. Ο απώτερος στόχος της είναι η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, της αποτελεσματικότητας, της εκφραστικότητας και της συνεργατικότητας κάθε ατόμου και οργανισμού στον πλανήτη οι οποίες θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωσή τους, για να πετύχουν περισσότερα. 

 Πηγές

https://www.theverge.com/2023/3/17/23644501/microsoft-copilot-ai-office-documents-microsoft-365-report

https://news.microsoft.com/2023/03/16/introducing-microsoft-365-copilot-your-copilot-for-work/

https://rockcontent.com/blog/microsoft-365-copilot/