Κοινωνία, Τεχνολογία

Τι εννοούμε με τους όρους οριζόντια και κάθετη τεχνητή νοημοσύνη;

Γράφει η Σωτηρία Καρυοφύλλη

Με τις ταχύτατες εξελίξεις των νέων τεχνολογιών, όλοι πλέον μιλάνε για την τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence, AI), η οποία θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς. Οι δυνατότητες που προσφέρει πληθαίνουν και πλέον ο μέσος χρήστης έχει στη διάθεσή του γνώσεις και εργαλεία που δεν είχε ποτέ έως τώρα φανταστεί. Μέχρι στιγμής, οι περισσότερες επιχειρήσεις εφάρμοζαν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης σε οριζόντιο επίπεδο (horizontal AI). Ωστόσο πλέον, γίνεται λόγος για τη σημασία της κάθετης εφαρμογής (vertical AI), η οποία μπορεί να ανταποκριθεί στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε κλάδου. Ποια είναι όμως η διαφορά τους και γιατί η μία προτιμάται έναντι της άλλης;

Από τη μια πλευρά, η οριζόντια τεχνητή νοημοσύνη αφορά στην επίλυση ενός ευρύτερου προβλήματος. Εστιάζει στο να επιτευχθεί μια ευρεία κατανόηση της γνώσης σε ποικίλους τομείς. Στόχος είναι η μάθηση πολλών γενικευμένων μοτίβων, που μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικούς τομείς και αντικείμενα, μέσα από την ανάπτυξη αλγορίθμων και μοντέλων γενικής χρήσης.

Από την άλλη πλευρά, η κάθετη τεχνητή νοημοσύνη, εστιάζει σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα. Φαίνεται να είναι ιδιαίτερα λειτουργική και αποδοτική για πολλούς κλάδους και επιχειρήσεις, καθώς πλέον αναζητούνται εφαρμογές βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, που αξιοποιούν θεμελιώδη μοντέλα και υποδομές για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων επιχειρηματικών αναγκών τους. Πρόκειται ουσιαστικά για μια εξατομικευμένη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει γνώσεις και συγκεκριμένες, “προσωποποιημένες” λύσεις για την κάθε εταιρία. Οι λύσεις αυτές είναι προσαρμοσμένες στις ειδικές απαιτήσεις κάθε κλάδου, με στόχο την ανάπτυξη και την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα.

Χρειάζεται να επισημανθεί ότι και οι δύο μορφές τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν ήδη πολύτιμα εργαλεία για την πρόοδο και την επέκταση των ανθρώπινων δυνατοτήτων σε ποικίλους τομείς. Ωστόσο, φαίνεται πως η κάθετη μορφή εφαρμογής της, προσφέρει αυξημένες προοπτικές σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως στον τομέα της υγείας, των κατασκευών και στα οικονομικά. Η αυξημένη παραγωγικότητα, η μείωση του κόστους αλλά και των χρονοβόρων διαδικασιών είναι μερικά από τα ενδεικτικά οφέλη που αυτή προσφέρει. Φυσικά, ένα τέτοιο εργαλείο συνοδεύεται και από αντίστοιχους προβληματισμούς. Αυτοί αφορούν κυρίως, το ηθικό κομμάτι, και την παραχώρηση πρόσβασης στην τεχνητή νοημοσύνη σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Ανεξάρτητα, όμως, από τους όποιους προβληματισμούς, οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, θεωρείται ότι αντισταθμίζουν τα αρνητικά. Τα νέα δεδομένα και οι απαιτήσεις επιβεβαιώνουν τη σημασία της και τις προοπτικές που αναπτύσσει. Tο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, που θα φέρει την επανάσταση σε διαφορετικά αντικείμενα και κλάδους, απελευθερώνοντας τη δύναμη της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης και λειτουργώντας εξατομικευμένα για κάθε περίπτωση χρήστη και επιχείρησης.

Πηγές:

https://www.globalvillagespace.com/tech/who-could-develop-vertical-ai/

https://towardsdatascience.com/artificial-intelligence-1-introduction-b305a878af6f

https://www.prophia.com/blog/horizontal-vs-vertical-ai