Ασφάλεια διαδικτύου, Διαδίκτυο

Τι είναι το Data Encryption (Κρυπτογράφηση δεδομένων);

Η κρυπτογράφηση δεδομένων χρησιμοποιείται παντού, και είναι η “κλειδαριά” που κρατάει την ψηφιακή μας ζωή ασφαλή. Η κρυπτογράφηση δεδομένων αφορά το πώς να κωδικοποιήσουμε μια πληροφορία (ένα κείμενο, έναν αριθμό, ένα αρχείο), έτσι ώστε να μην βγάζει κανένα απολύτως νόημα στα μάτια τρίτων. Έτσι μόνο όποιος έχει το “κλειδί” της κρυπτογράφησης θα μπορεί να διαβάσει την αρχική πληροφορία.

Με απλά λόγια δηλαδή, η κρυπτογράφηση δεδομένων είναι ένας τρόπος μετατροπής δεδομένων από απλό κείμενο το οποίο θα μπορούσε να διαβαστεί και να κατανοηθεί από έναν άνθρωπο σε κρυπτογραφημένο κείμενο που από μόνο του δεν μπορεί να διαβαστεί. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας τα δεδομένα κωδικοποιούνται έτσι ώστε να παραμένουν κρυμμένα ή απρόσιτα σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Υπάρχουν δύο τύποι συστημάτων κρυπτογράφησης:

  • Συμμετρική κρυπτογράφηση η οποία χρησιμοποιεί έναν κωδικό (το private key) για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων. Αυτός ο κωδικός είναι το private key δηλαδή ένα ιδιωτικό κλειδί, το οποίο δεν είναι κοινόχρηστο, και αποκρυπτογραφεί τα δεδομένα)
  • Η ασύμμετρη κρυπτογράφηση η οποία χρησιμοποιεί δύο κλειδιά για κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση. Ένα κοινό κλειδί, το public key, το οποίο μοιράζεται μεταξύ των χρηστών και κρυπτογραφεί τα δεδομένα, και το private key.

Σε τι χρησιμεύει η κρυπτογράφηση δεδομένων;
Η κρυπτογράφηση δεδομένων, βοηθάει στην προστασία πληροφοριών που στέλνουμε, λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε ενώ χρησιμοποιούμε μία συσκευή. Δεν περιορίζεται μόνο σε γραπτά μηνύματα, τραπεζικές πληροφορίες για online συναλλαγές, κτλ. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτές οι πληροφορίες να είναι προστατευμένες.

Γενικά η κρυπτογράφηση δεδομένων βοηθά στην προστασία ιδιωτικών πληροφοριών και ευαίσθητων δεδομένων, ακόμα μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια της επικοινωνίας μεταξύ συσκευών, εφαρμογών και διακομιστών. Ακόμα και αν ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο/χρήστης αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα, δεν θα είναι σε θέση να τα διαβάσει όταν αυτά είναι κρυπτογραφημένα.

Επομένως η κρυπτογράφηση δεδομένων βοηθά στην προστασία του απορρήτου στο διαδίκτυο, καθώς μετατρέπει τις προσωπικές πληροφορίες σε μηνύματα που προορίζονται μόνο για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, και κανέναν άλλο. Το end-to-end encryption είναι η πιο ασφαλής μορφή κρυπτογράφησης, διασφαλίζει ότι οι ευαίσθητες, εμπιστευτικές πληροφορίες που διαβιβάζονται από δισεκατομμύρια ανθρώπους στο διαδίκτυο καθημερινά παραμένουν εμπιστευτικές και δεν βρίσκονται στα χέρια τρίτων ή κυβερνοεγκληματιών. Το end-to-end encryption βοηθά στην αποτροπή κατασκόπων, τρομοκρατών και εχθρικών κυβερνήσεων από την πρόσβαση και την εκμετάλλευση εμπιστευτικών επικοινωνιών κρατικών αξιωματούχων και τη διείσδυση σε υπολογιστικά συστήματα και βάσεις δεδομένων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ευρείας κλίμακας συστηματικές διαταραχές στις οικονομίες, τις υποδομές και την ασφάλεια. Το data encryption προστατεύει επίσης εξαιρετικά ευαίσθητα συστήματα συνδεδεμένα με την εθνική ασφάλεια, βάσεις δεδομένων που περιέχουν εμπιστευτικά δεδομένα για τους πολίτες και βάσεις δεδομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κρίσιμων για την οικονομική σταθερότητα των εθνών.

Η κρυπτογράφηση βοηθά τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις και πρότυπα (όπως για παράδειγμα είναι το GDPR, η προστασία προσωπικών δεδομένων). Βοηθά επίσης, στην προστασία των πολύτιμων δεδομένων των πελατών τους. Σε μία ιδιωτική συνομιλία πριν να στείλετε ευαίσθητες πληροφορίες, προφανώς θέλετε να βεβαιωθείτε ότι μόνο εσείς και το άτομο με το οποίο μιλάτε μπορούν να δουν τα μηνύματά σας. Έτσι, και μία επιχείρησή θέλει να βεβαιωθεί ότι όλα τα συστήματα επικοινωνούν μεταξύ τους με την απαραίτητη ασφάλεια ώστε οι εταιρικές πληροφορίες να παραμείνουν προστατευμένες. Για αυτό το λόγο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον τεχνολογικό εξοπλισμό μίας επιχείρησης – εταιρείας.

Πηγή:

pcsteps.gr