Διαδίκτυο, Τεχνολογία

Τι είναι τα NFTs και πως σχετίζονται με τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας

Τα  NFTs (non-fungible tokens), ή αλλιώς Μη Εναλλάξιμα Κρυπτοπαραστατικά, είναι ένας τύπος ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου, που αντιπροσωπεύει την ιδιοκτησία ή την απόδειξη της αυθεντικότητας ενός μοναδικού αντικειμένου ή ενός κομματιού περιεχομένου με τη χρήση της τεχνολογίας blockchain.

Παρακάτω ακολουθεί μια γενική ανάλυση των βασικών τους χαρακτηριστικών:

Μη Εναλλάξιμα Κρυπτοπαραστατικά: Σε αντίθεση με τα κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin ή τα παραδοσιακά νομίσματα, τα NFTs είναι μη εναλλάξιμα, που σημαίνει ότι κάθε token είναι μοναδικό και δεν μπορεί να ανταλλαχτεί ένα προς ένα. Για παράδειγμα, ένα Bitcoin είναι πάντα ίσο με ένα άλλο Bitcoin, αλλά ένα NFT μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο ψηφιακό έργο τέχνης, βίντεο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ψηφιακού περιεχομένου που δεν είναι ανταλλάξιμο με άλλα token.

Τεχνολογία blockchain: Τα NFTs είναι συνήθως χτισμένα σε δίκτυα blockchain, όπως το Ethereum.  Η τεχνολογία blockchain παρέχει ένα αποκεντρωμένο και διαφανές λογιστικό κατάστιχο, που επαληθεύει την ιδιοκτησία και την προέλευση κάθε NFT, διασφαλίζοντας τη μοναδικότητά του και αποτρέποντας την παραχάραξη.

Έξυπνα συμβόλαια: Τα NFTs χρησιμοποιούν έξυπνα συμβόλαια, τα οποία είναι αυτοεκτελούμενες συμφωνίες, με προκαθορισμένους κανόνες, γραμμένους απευθείας με τη τεχνολογία blockchain. Αυτά τα συμβόλαια υπαγορεύουν τους κανόνες ιδιοκτησίας, τις διανομές δικαιωμάτων και άλλους όρους που σχετίζονται με το NFT, παρέχοντας αυτοματοποιημένες και χωρίς εμπιστοσύνη συναλλαγές.

Ιδιοκτησία και προέλευση: Τα NFTs επιτρέπουν στους δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου, τους καλλιτέχνες και τους συλλέκτες να “συμβολαιοποιήσουν” τις δημιουργίες τους και να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Όταν κάποιος αγοράζει ένα NFT, αποκτά την κυριότητα του συγκεκριμένου token, μαζί με το σχετικό ψηφιακό περιεχόμενο που αντιπροσωπεύει. Ο αρχικός δημιουργός ή καλλιτέχνης μπορεί, επίσης, να κερδίσει δικαιώματα από μεταγενέστερες πωλήσεις, εάν συμπεριλάβει τέτοιους όρους στο “έξυπνο” συμβόλαιό του.

Τα NFTs απέκτησαν σημαντική προσοχή και δημοτικότητα στις βιομηχανίες τέχνης και ψυχαγωγίας, οδηγώντας σε υψηλού προφίλ πωλήσεις ψηφιακών έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων για σημαντικά ποσά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αγορά NFT είναι άκρως κερδοσκοπική και η αξία των NFTs μπορεί να είναι ευμετάβλητη, εξαρτώμενη από τις τάσεις και τη διαφημιστική εκστρατεία της αγοράς.

Πηγή:

https://www.theverge.com/22310188/nft-explainer-what-is-blockchain-crypto-art-faq