Ανθρώπινες Σχέσεις, Ψυχική υγεία

Τελικά τι είναι πιο σημαντικό το IQ η ευφυΐα ή το EQ η συναισθηματική νοημοσύνη;

Από την Πόλυ Κεφάλα,

Κάποιοι θεωρούν ότι όλα καθορίζονται με βάση το ΙQ, για να δούμε λοιπόν τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και γιατί είναι σημαντική η ανάπτυξή της.

Η συναισθηματική νοημοσύνη ή αλλιώς και συναισθηματικό πηλίκο, σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται και να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του καθώς και τα συναισθήματα των άλλων. Επίσης το άτομο με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να ξεχωρίζει τα συναισθήματα και να καθοδηγεί τη σκέψη του και συνάμα τη συμπεριφορά του με βάση συναισθηματικές πληροφορίες που λαμβάνει.

Η συναισθηματική νοημοσύνη μας οδηγεί παράλληλα στην ενσυναίσθηση στο να μπορούμε δηλαδή να μπούμε στη θέση του άλλου και να κατανοήσουμε το τι νιώθει και το τι βιώνει, βοηθάει επίσης να διαχειριστούμε τις σχέσεις μας με τους σημαντικούς άλλους της ζωής μας, να επικοινωνούμε σωστά και να κατανοούμε καλύτερα τους εαυτούς μας.

Έρευνες έχουν δείξει πως ενώ το IQ είναι σημαντικός δείκτης ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, ωστόσο το EQ συμβάλλει σημαντικά αφού παίζει ρόλο για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την κοινωνική ζωή των παιδιών στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο και μελλοντικά στη δουλειά και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Daniel Goleman που έχει επικεντρωθεί το έργο του στη συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρει πως η συναισθηματική νοημοσύνη είναι καθοριστικής παράγοντας εξέλιξης και επιτυχίας ειδικά στα παιδιά. Αναφέρει λοιπόν ότι το EQ βοηθάει τα παιδιά στο σχολείο ώστε να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και βελτιώνει τις μαθησιακές δυσκολίες μειώνοντας το άγχος επίδοσης.

Είναι χρήσιμο να αναπτύξουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη αφού, η αναγνώριση των συναισθημάτων μας, μας οδηγεί να κατανοήσουμε τι έχουμε και να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε ώστε να γίνουμε πιο λειτουργικοί στην καθημερινότητά μας και να μπορέσουμε να ευδοκιμήσουμε. Το να είσαι συναισθηματικά νοήμων θα σε βοηθήσει να συνδεθείς συναισθηματικά με άτομα που επιθυμείς, θα ενισχύσεις την απόδοσή σου στην εργασία, θα βελτιώσεις τις επικοινωνιακές σου δεξιότητες και θα γίνεις πιο ανθεκτικός ψυχικά. Όσοι έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι πιο πιθανό να βάζουν επιτεύξιμους στόχους και να επιδιώξουν την επιτυχία, και συνάμα να επανέλθουν και να μην επηρεαστούν ψυχολογικά από αποτυχία ή απογοήτευση.

Η συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζει:

  • Στον εργασιακό χώρο
  • Στη λήψη αποφάσεων
  • Στην επικοινωνία
  • Στις σχέσεις
  • Στον τομέα της νοσηλείας

Με τα χρόνια αποδεικνύεται και έπειτα από έρευνες ότι η συναισθηματική νοημοσύνη θα σε βοηθήσει να πετύχεις σε πολλούς τομείς της ζωής σου.