Ασφάλεια διαδικτύου, Διαδίκτυο

Τεχνητή Νοημοσύνη και Θέματα Ασφάλειας

Από την Ράνια Μαγουνάκη, 

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα κλάδο της πληροφορικής που αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς αφού χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα των ατόμων. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η ενημέρωση των ατόμων σχετικά με τους κινδύνους που παρουσιάζονται.

H τεχνητή νοημοσύνη αφορά την σχεδίαση υπολογιστικών συστημάτων τα οποία χρησιμοποιούν ως βάση την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αναλυτικότερα, η τεχνητή νοημοσύνη συνδυάζει πολλούς διαφορετικούς τομείς όπως την πληροφορική, την φιλοσοφία, την ψυχολογία κ.α.

Ορισμένες εφαρμογές της είναι τα συστήματα ρομποτικής, αυτόματης οδήγησης (smart cars) ακόμη και συστήματα διάγνωσης. Παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην σύγχρονη ζωή των ατόμων, αυτοματοποιώντας πολλές διαδικασίες παρουσιάζει διάφορα θέματα ασφάλειας τα οποία αξίζει να επισημανθούν.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικότερα της τεχνητής νοημοσύνης έχει ως επακόλουθο την εκμετάλλευση των ευπαθειών και όχι μόνο, από τους hackers για κακόβουλους σκοπούς. Σε περίπτωση που οι hackers καταφέρουν να εισχωρήσουν σε ένα οποιοδήποτε σύστημα θα έχουν την δυνατότητα να αναλύουν δεδομένα χρηστών, να παραβιάσουν την φυσική ασφάλεια (π.χ έξυπνα αυτοκίνητα, αεροπειρατεία) ακόμη και να τροποποιούν τις ιατρικές διαγνώσεις χωρίς να είναι αντιληπτοί με αποτέλεσμα την δημιουργία απειλών σε παγκόσμια κλίμακα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Stuxnet ένα σκουλήκι υπολογιστών το οποίο είχε ως στόχο την μόλυνση υπολογιστών οι οποίοι συνδέονταν με φυγοκεντρητές που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου (πυρηνικά όπλα). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ανίχνευση του Stuxnet ήταν σχεδόν αδύνατη αφού στο υπολογιστικό σύστημα δεν υπήρχε κάποια ένδειξη λάθους ή προειδοποίηση. Επομένως, μολύνοντας τέτοιου είδους υπολογιστές, οι φυγοκεντρητές περιστρέφονταν πολύ γρήγορα και για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να καταστραφούν. Ακόμη, το 2016 μέσω του Internet of Things διαπιστώθηκε ότι πολλοί χρήστες Android είχαν μολυνθεί από κακόβουλο λογισμικό το οποίο παράλληλα μόλυνε κρυπτονομισματικά συστήματα. Σύμφωνα με έρευνες που διενεργούνται, οι μελλοντικές επιθέσεις θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν συγκριτικά με τις ήδη υπάρχουσες. Γι αυτό το λόγο πολλές εταιρείες ασφάλειας έχουν χρησιμοποιήσει ήδη την τεχνητή νοημοσύνη για την προστασία των δεδομένων.

Συνοψίζοντας, παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται καθημερινά και εξακολουθεί να συμβάλλει στην διευκόλυνση των ατόμων, στην μείωση των λαθών και στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών οι κίνδυνοι που ελλοχεύει είναι αρκετοί. Ωστόσο, θα συνεχίσει να εξελίσσεται καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων που πρόκειται να προκύψουν.

 

Βιβλιογραφία

  1. Osonde A. Osoba, William Weslser IV, The Risks of Artificial Intelligence to Security and the Future of Work (https://pdfs.semanticscholar.org/32a9/dd06f5282a9c9739a19d622cdee9513a3fc9.pdf )
  2. Manish Prabhu, (29 July, 2018) Security and Privacy in Artificial Intelligence and Machine Learning – Part 1: Lay of the Land (https://towardsdatascience.com/security-and-privacy-in-artificial-intelligence-and-machine-learning-part-1-c6f607feb94b )
  3. Research White Paper, DarkTrace, The Next Paradigm Shift, AI-Driven Cyber Attacks (https://www.darktrace.com/en/resources/wp-ai-driven-cyber-attacks.pdf)