Διαδίκτυο, Τεχνολογία

Τεχνητή νοημοσύνη | Ένα «τέρας» στην υπηρεσία του ανθρώπου!

Αποτελεί κοινό τόπο η άποψη ότι διανύουμε ήδη την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται η ραγδαία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), η Ρομποτική, το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) κ.ά. Αυτό όμως που έχει τραβήξει την προσοχή της κοινωνίας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ),  αφενός για τις τεράστιες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει και, αφετέρου, για το μυστήριο που την περιβάλλει. Για πολλούς, ο όρος Τεχνητή Νοημοσύνη συνεπάγεται μεγάλα στρατιωτικά ρομπότ, αυτόματες μηχανές που ξεφεύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο και διάφορες άλλες προσεγγίσεις που μας προσφέρει ο αμερικανικός κινηματογράφος. Η αλήθεια όμως είναι αρκετά διαφορετική, καθώς η ΤΝ προσφέρει αναρίθμητα πλεονεκτήματα που δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί.

Ιατρική

Η Ιατρική αποτελεί αναμφίβολα την επιστήμη στην οποία βασίζεται η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη. Με εξελιγμένες μεθόδους ΤΝ και πιο συγκεκριμένα με τη λεγόμενη «βαθιά μάθηση», είναι πλέον γεγονός ότι ιατροί- επιστήμονες σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν τη δυνατότητα να προβλέψουν διάφορων τύπων καρκίνους σε πολύ πρώιμα στάδια, όπως για παράδειγμα είναι ο καρκίνος του στήθους στις γυναίκες.

Εργασία

Η ΤΝ μπορεί να απλοποιήσει εργασίες και διαδικασίες που κατά κύριο λόγο είναι επαναλαμβανόμενες και βαρετές. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούν και ξεκουράζουν τους ανθρώπους, καθιστώντας τους πιο δημιουργικούς, καλλιεργώντας την εσωτερική τους παρακίνηση. Επιπλέον, με την χρήση της ΤΝ ελαχιστοποιούνται τα ανθρώπινα σφάλματα, εξαιτίας της κόπωσης ή της λάθος απόφασης. Η ΤΝ μπορεί να «εργάζεται» 24 ώρες την ημέρα βελτιστοποιώντας  την παραγωγή, αναλύοντας δεδομένα, λαμβάνοντας αποφάσεις και δρώντας συμπληρωματικά δίπλα σε ανθρώπους.

Βιώσιμη γεωργία

Η ΤΝ έχει «εισβάλλει» στον πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερα στην Γεωργία,  ενισχύοντας την βελτιστοποίηση της παραγωγής με ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους. Με τη χρήση drones για τη συλλογή των πρώτων υλών, προγραμμάτων παρακολούθησης του εδάφους και των παραγόμενων αγαθών η ΤΝ βοηθά στην ελαχιστοποίηση της -ομολογουμένως- αλόγιστης χρήσης χημικών και στην ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής. Η ΤΝ βοηθά στην εξάπλωση της βιώσιμης γεωργίας και στην ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής.

Έκτακτες καταστάσεις

Με τη βοήθεια της ΤΝ ο άνθρωπος μπορεί να περιορίσει το ρίσκο που προκύπτει σε καταστάσεις κινδύνου τόσο για τον ίδιο όσο και για άλλους συνανθρώπους μας. Για παράδειγμα, σε μία μεγάλη πυρκαγιά ένα ρομπότ-οδηγός θα μπορούσε να σώσει ανθρώπινες ζωές ακολουθώντας τη πιο σύντομη και ασφαλή διαδρομή, ανεπηρέαστο από το συναίσθημα του φόβου, του άγχους και από άλλους εξωγενείς παράγοντες όπως, ο καπνός και η φωτιά.

Καθημερινότητα

Γίνεται, λοιπόν, εύκολα αντιληπτό ότι η ΤΝ βρίσκεται σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας μας. Από τα συστήματα αποφυγής ατυχημάτων που είναι εγκατεστημένα σε όλα τα νέα αυτοκίνητα, μέχρι τους αλγορίθμους αναγνώρισης προσώπων (face recognition) που μας βοηθούν να κρατάμε ασφαλές το κινητό μας. Η ΤΝ  βρίσκεται παντού: στα φίλτρα του email μας που αναγνωρίζουν τα κακόβουλα μηνύματα, στην πρόγνωση καιρικών φαινομένων, στην αυτόματη ανάγνωση εγγράφων που μας επιτρέπουν γρηγορότερες συναλλαγές, στις εξατομικευμένες διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα ακόμα και στις φωνητικές εντολές που δίνουμε στην Google.

Ωστόσο, είναι κοινώς αποδεκτό ότι δεν είναι όλα ρόδινα στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και ήδη επιστήμονες έχουν εγείρει ποικίλες ενστάσεις. Κύριο πυλώνα των συζητήσεων αυτών αποτελεί η χρήση της ΤΝ σε ζητήματα μείωσης θέσεων εργασίας,  στρατιωτικών εξοπλισμών και διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν μπορεί και δεν πρέπει να σταματήσει. Μπορούν όμως να τεθούν όρια και να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές με κύριο γνώμονα την ανθρώπινη εξέλιξη και ανάταση, ώστε να μην είναι η ίδια αυτοσκοπός. Είναι στο χέρι όλων των ανθρώπων να χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για την ευημερία των κοινωνιών και όχι ως ένα μέσο αύξησης επιρροής και πλούτου.