Διαδίκτυο

Σερφάρισμα και αναγνωστικές συνήθειες

Στη σύγχρονη εποχή πλέον, το διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Μία συνήθεια που όλοι μας λίγο πολύ έχουμε εντάξει στο πρόγραμμά μας είναι το γνωστό “σερφάρισμα” στο Ίντερνετ, εννοώντας την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Μέσα στη μέρα, αρκετές φορές ανοίγουμε το κινητό μας και “σκρολλάρουμε” όπως λέμε, για αρκετή ώρα, απορροφώντας αμέτρητες πληροφορίες σε αστραπιαίο χρόνο. Ακόμη, μέσω του διαδικτύου, έχουμε εξοικειωθεί με τα μικρά και σύντομα άρθρα, με αποτέλεσμα να μειώνονται ολοένα και περισσότερο τα διαστήματα προσοχής μας, δηλαδή ο χρόνος όπου παραμένουμε συγκεντρωμένοι κι αφοσιωμένοι σε κάτι.

Το ερώτημα λοιπόν είναι εάν αυτό το φαινόμενο, επηρεάζει αρνητικά τις αναγνωστικές μας συνήθειες είτε σε σχέση με την ανάγνωση άρθρων, είτε βιβλίων. Παρατηρείται λοιπόν, πως πλέον κατά την ανάγνωση κειμένων , προτιμούμε να προσπερνάμε λέξεις, εκφράσεις ή ακόμη κι ολόκληρες προτάσεις ώστε να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο σημείο που μας ενδιαφέρει, όπως ακριβώς και με τη γρήγορη εναλλαγή πληροφοριών online.

Αυτή λοιπόν η συνήθεια έχει ως συνέπεια τη μετέπειτα δυσκολία μας να εντοπίσουμε και να επεξεργαστούμε σύνθετες πληροφορίες, καθώς και να παραλείπουμε εξίσου σημαντικά σημεία που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε σε βάθος αυτό που διαβάζουμε.

Πρέπει όμως αυτό να μας ανησυχήσει; Η απάντηση είναι πως αυτή η νέα μας ικανότητα έχει εξελιχθεί ώστε να συμβαδίζουμε με την εποχή μας και με τη ραγδαία εναλλαγή πληροφοριών. Παράλληλα, αποτελεί μία χρήσιμη δεξιότητα για να εντοπίζουμε γρήγορα καίρια σημεία σε ένα κείμενο.

Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως το καθημερινό μας “σκρολλάρισμα” μπορεί μακροπρόθεσμα να επηρεάσει της αναγνωστικές μας συνήθειες αλλά παράλληλα, αποτελεί μία ικανότητα όπου μας βοηθά να ενταχθούμε στους γρήγορους ρυθμούς της σύγχρονης κοινωνίας.