Μη κατηγοριοποιημένο

Ρυθμίσεις ασφαλείας και απορρήτου στα Windows

Aπό τον Θανάση Γιαλαμά,

Σε προηγούμενο άρθρο, είδαμε τρόπους «ανανέωσης» των Windows. Ας δούμε, κάποιες ρυθμίσεις απορρήτου για την ασφάλεια μας και του υπολογιστή μας.

  • Απενεργοποίηση dump file creation

Το λειτουργικό έχει την δυνατότητα να δημιουργεί αντίγραφα της φυσικής μνήμης αλλά και αντίγραφα της μνήμης μιας διεργασίας. Αυτά τα αντίγραφα μπορεί να τα εκμεταλλευτεί ένας κακόβουλος χρήστης για να μπορέσει να υποκλέψει χρήσιμες πληροφορίες όπως συνθηματικά που βρίσκονται στην μνήμη.

Απενεργοποίηση

Πίνακας ελέγχου > Σύστημα & ασφάλεια > Σύστημα > Ρυθμίσεις συστήματος για προχωρημένους  > Για προχωρημένους > Εκκίνηση και αποκατάσταση > Ρυθμίσεις > Εγγραφή πληροφοριών εντοπισμού σφαλμάτων και επιλέγουμε κανένα.

  •  Απενεργοποίηση Remote Assistance

Η απομακρυσμένη βοήθεια (Remote Assistance) δίνει την δυνατότητα σε κάποιον τρίτο να πάρει τον απομακρυσμένο έλεγχο του υπολογιστή μας (επιφάνεια εργασίας, πληκτρολόγιο, ποντίκι).

Απενεργοποίηση

Πίνακας ελέγχου > Σύστημα & ασφάλεια > Σύστημα > Ρυθμίσεις συστήματος για προχωρημένους > Απομακρυσμένη βοήθεια και επιλέγουμε ‘’Να μην επιτρέπονται απομακρυσμένες συνδέσεις σε αυτό τον υπολογιστή’’.

  • Ρύθμιση Ελέγχου Λογαριασμού Χρήστη(User Account Control – UAC)

Η λειτουργία Ελέγχου Λογαριασμού Χρήστη (User Account Control – UAC) είναι αυτή η οποία, πριν την εγκατάσταση κάποιου λογισμικού ή το άνοιγμα κάποιων εφαρμογών που ενδεχομένως θα μπορούσαν να βλάψουν τον σταθμό εργασίας, ζητά την άδεια για την εκτέλεσή τους. Ουσιαστικά η λειτουργία αυτή βοηθά στη διατήρηση του ελέγχου του υπολογιστή, παρέχοντας ενημέρωση όταν το πρόγραμμα εφαρμόζει μια αλλαγή για την οποία απαιτούνται δικαιώματα σε επίπεδο διαχειριστή.

Ρυθμίζουμε το UAC στη μέγιστη τιμή

Πίνακας ελέγχου > Λογαριασμοί χρηστών > Λογαριασμοί χρηστών > Αλλαγή ρυθμίσεων ελέγχου λογαριασμού χρήστη και τοποθετούμε το δείκτη στη κορυφή.

  • Κρυπτογράφηση δεδομένων

Για την μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων μας, είναι απαραίτητη η κρυπτογράφηση τους, ώστε εάν κλαπεί παράδειγμα το laptop ή ο εξωτερικός σκληρός δίσκος μας, να μην είναι δυνατή, η ανάκτηση των δεδομένων μας από τον κακόβουλο χρήστη.

Μια ενσωματωμένη λειτουργία στα Windows (από XP και μετά) είναι το EFS (Encrypting File System), με την προϋπόθεση ότι η διαμόρφωση (format) του μέσου είναι σε NTFS.

Επιλέγουμε το φάκελο > Δεξί κλικ > Ιδιότητες > Για προχωρημένους και επιλέγουμε ‘’Κρυπτογράφηση περιεχομένων για διασφάλιση των δεδομένων’’.

Με BitLocker: Πρόκειται για μία εφαρμογή των Windows 10, το οποίο πραγματοποιεί κρυπτογράφηση σε όλο το σκληρό δίσκο. Όταν είναι ενεργό, ολόκληρος ο σκληρός δίσκος είναι κρυπτογραφημένος και δεν θα είναι αναγνώσιμος από άλλες εκδόσεις Windows ή Linux, γεγονός που εμποδίζει τις επιθέσεις με φυσική πρόσβαση.

Επιλέγουμε το σκληρό δίσκο > Δεξί κλικ > Ενεργοποίηση BitLocker