Ασφάλεια διαδικτύου, Διαδίκτυο

Προσωπικά δεδομένα, προσωπικός θησαυρός

Aπό την Ελένη Ατσάρου,

Μερικές φορές οι διαφημίσεις που εμφανίζονται είναι τόσο σχετικές με τα ενδιαφέροντά μας που μοιάζει με θαύμα. Ένα τεχνολογικό θαύμα που δημιουργείται από τη συγκέντρωση των δεδομένων μας κάθε φορά που επιλέγουμε κάτι στο διαδίκτυο. Χάρη στο σύνολο των επιλογών που πραγματοποιούμε σαν χρήστες του διαδικτύου οι μεγάλοι διαδικτυακοί όμιλοι μας προωθούν σχετικές διαφημίσεις. Χρήσιμες από την άποψη πως μπορεί ο χρήστης να ενημερωθεί σχετικά με την ύπαρξη ενός αγαθού, όμως όταν αυτό το όριο ξεπερνιέται αρχίζει να δημιουργείται το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων που αποτελούν τον προσωπικό θησαυρό του καθενός.

Σε μια προσπάθεια να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο αυτός ο θησαυρός γίνεται πηγή δημιουργίας κερδών από μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια έρευνα στους τεχνολογικούς γίγαντες που υπάρχουν. Ο στόχος αυτής της έρευνας είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων ώστε να παραμείνουν προσωπικά και να μην είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες μας προς όλους.

Η αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας έρευνας δεν είναι εξασφαλισμένη καθώς δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές όσων αφορά την πολιτική που ακολουθείται από αυτές τις εταιρείες για τα προσωπικά μας δεδομένα. Το σύνολο των σκανδάλων που έχουν προκύψει λόγω παραβίασης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών δείχνει πως η δικαιοσύνη τους επιβάλει πρόστιμα και την καταβολή αποζημιώσεων, όμως αφότου γίνει αυτό συνεχίζουν ακάθεκτες την πορεία τους οδεύοντας προς το επόμενο μεγάλο σκάνδαλο για την παραβίαση των προσωπικών μας δεδομένων. Αυτή η διαρκής προσπάθεια δείχνει τη σημασία που έχουν τα προσωπικά μας δεδομένα για τέτοιου είδους επιχειρήσεις και πως αντιλαμβάνονται τη σημασία αυτού του θησαυρού.

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να προσέχουμε οι ίδιοι ως χρήστες τα δεδομένα που προσφέρουμε καθώς για εμάς είναι όλος μας ο κόσμος, όμως για τον υπόλοιπο κόσμο είναι απλά ένα μικρό σύνολο πληροφοριών που μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία μιας καινούριας διαφήμισης ή στην προώθηση μιας υπάρχουσας διαφημίσεως με απώτερο στόχο το κέρδος. Εξάλλου, την καλύτερη προστασία στα προσωπικά μας δεδομένα μπορούμε να την προσφέρουμε μόνο εμείς οι ίδιοι προσέχοντας σε ποιους τα διαθέτουμε.

 

Με πληροφορίες από The Guardian