Media, Press, Απάτες, Ασφάλεια διαδικτύου, Διαδικτυακές απειλές

Προσοχή! To CSI Isntitute προειδοποιεί για νέα απάτη με δήθεν email από τo Facebook.

Ύστερα από πολλές αναφορές που έγιναν στο CSI Institute σχετικά με την
απάτη Social Network Registry Corporation Facebook, θεωρήσαμε καίριο να
ενημερώσουμε και να ειδοποιήσουμε τους πολίτες για το πρόβλημα που
παραμονεύει αυτή τη στιγμή στον χώρο των Κοινωνικών Δικτύων. Πολλοί
πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με την συγκεκριμένη απάτη και επικοινωνούν
μαζί μας, λόγω την προσέγγισης που ακολουθούν οι δράστες, για να
επιβεβαιώσουν τελικά τις υποψίες τους ότι πρόκειται για απάτη.
Το συγκεκριμένο περιστατικό φανερώνει πόσο δημιουργικοί μπορούν να
γίνουν οι δράστες για να επιτύχουν τους στόχους τους. Μέσω του
περιστατικού αυτού υπογραμμίζεται, ακόμα, η σημασία που έχει η
ενημέρωση και η μάθηση για την αποφυγή εμπλοκής ως θύμα σε τέτοιου
είδους απάτες.

Phishing

Αρχικά, θα πρέπει να ορίσουμε τι είναι η απάτη Social Network Registry
Corporation Facebook. Στην ουσία αφορά μια απόπειρα phishing, η οποία έχει
στόχο κυρίως τα προφίλ των διαχειριστών σελίδων. Το Phishing είναι ενέργεια
εξαπάτησης των χρηστών του διαδικτύου, κατά την οποία ο «θύτης»
υποδύεται μία αξιόπιστη οντότητα, καταχρώμενος την ελλιπή προστασία που
παρέχουν τα ηλεκτρονικά εργαλεία, και την άγνοια του χρήστη-«θύματος», με
σκοπό την αθέμιτη απόκτηση προσωπικών δεδομένων, όπως είναι ευαίσθητα
ιδιωτικά στοιχεία και κωδικοί.
Το phishing χρησιμοποιείται αρκετά συχνά και με ευρύ φάσμα τεχνικών
απάτης στην Facebook. Η ίδια η Facebook έχει προσπαθήσει να λάβει μέτρα
για να εξακριβώσει παράνομες ενέργειες. Παρόλα αυτά, η προσπάθειά της
αυτή δεν έχει και ιδιαίτερα αποτελέσματα. Για αυτό είναι σημαντικό να
τονίσουμε ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος είναι η
ευαισθητοποίηση και η ανάληψη γρήγορης δράσης όποτε είναι απαραίτητο.

Τρόποι αντιμετώπισης

Η συγκεκριμένη απάτη καθώς και άλλα περιστατικά phishing, καθιστούν
απαραίτητη την ενημέρωση του κοινού και την γνωστοποίηση μέτρων
αντιμετώπισης.
Σε περίπτωση που πέσετε θύμα ηλεκτρονικής απάτης μπορείτε να
ακολουθήσετε τα εξής:
 Κάντε αναφορά (report) της σελίδας που σας φαίνεται ύποπτη.
 Ελέγξτε τις διευθύνσεις URL (διευθύνσεις ηλεκτρονικού συνδέσμου)της
σελίδας ή του λογισμικού πριν εισάγετε τα στοιχεία και τις πληροφορίες
που σας ζητάνε.
 Ενημερωθείτε για τις διάφορες μεθόδους phishing, καθώς υιοθετούνται
συνεχώς καινούριες.
 Ελέγξτε για τυχόν ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη.
 Μην πατάτε σε links (συνδέσμους) όπου ο αποστολέας δεν είναι
ξεκάθαρος ή δεν υπάρχουν στοιχεία ταυτοποίησης. Εάν πρόκειται για
κάποια εταιρεία, βεβαιωθείτε πως φαίνεται το λογότυπο ή στοιχεία
ταυτοποίησης.
 Φροντίστε να είναι προστατευμένο το λογισμικό σας μέσω των
προγραμμάτων antivirus.

Η απάτη του Social Network Registry Corporation Facebook αποτελεί ένα
σοβαρό κίνδυνο με στόχο την υποκλοπή προσωπικών στοιχείων και
δεδομένων. Ορισμένες φορές, το θύμα μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια
χρηματική απώλεια. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντική η ενημέρωση των
μαζών για τις ηλεκτρονικές απάτες και γενικότερα για τους κινδύνους που
ελλοχεύουν στο διαδίκτυο.