Έρευνες

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα για τις συμπεριφορές sexting των νέων ενηλίκων

Το Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια (CSI Institute), στηρίζοντας την επιστημονική έρευνα πάνω σε θέματα διαδικτύου, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην έρευνα με τίτλο «Συμπεριφορές sexting σε νέους ενήλικες».

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας από τις Γαλάνη Εύα, Θάνου Καλλιόπη και Χαλκιαδάκη Αναστασία, φοιτήτριες στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επόπτη τον Αναπληρωτή Καθηγητή, Πέτρο Ρούσσο.

Έχει σκοπό να μελετήσει το φαινόμενο του sexting, δηλαδή της ανταλλαγής μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου ή/και κινητών τηλεφώνων, καθώς και να διερευνήσει διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με το φαινόμενο αυτό.

Το sexting είναι ένα σύνηθες φαινόμενο για τους εφήβους και τους νέους ενήλικες. Ωστόσο, τα δεδομένα σχετικά με το φαινόμενο του sexting που υπάρχουν από την Ελλάδα είναι ελάχιστα, καθώς μόλις πρόσφατα άρχισε να μελετάται συστηματικά.

Γιατί να συμμετάσχετε στην έρευνα;

  • Βοηθάτε στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης και τον εμπλουτισμό της ελληνικής βιβλιογραφίας πάνω στο φαινόμενο του sexting. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δεδομένα από μεγάλες έρευνες όσον αφορά το φαινόμενο του sexting.
  • Πρόκειται για μια μεγάλη έρευνα που προσπαθεί να συμπεριλάβει όχι μόνο φοιτητές, σε αντίθεση με άλλες αντίστοιχες έρευνες που έχουν διεξαχθεί.
  • Όσο πιο πολλά δεδομένα αντληθούν, τόσο πιο πολλές πιθανότητες να βγουν έγκυρα και αξιόπιστα συμπεράσματα.
  • Η έρευνα μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του φαινομένου και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων σχετικά με την πρόληψη των κινδύνων που απορρέουν από το παρόν φαινόμενο.

Η έρευνα απευθύνεται σε ενήλικες 18-29 ετών. Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι ανώνυμη και εθελοντική. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας θα το βρείτε εδώ.