Συμπεριφορά, Τεχνολογία

Πώς η τεχνολογία έχει διαμορφώσει τις σημερινές μορφές εγκλήματος;

Το διαδίκτυο δημιουργήθηκε για να κάνει πιο εύκολη και καλύτερη την καθημερινότητά μας. Δυστυχώς, όμως, η τεχνολογία επέτρεψε σε άτομα με κακόβουλο σκοπό να διαπράττουν εγκλήματα απευθείας από τα σπίτια τους, ανώνυμα και αρκετές φορές χωρίς να αφήνουν ίχνη, κάνοντας υπερβολικά δύσκολη την σύλληψή τους. Ως προέκταση του διαδικτύου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν παίξει τεράστιο ρόλο στο να διευκολύνουν τους εγκληματίες να πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις τους με κακό σκοπό σε άλλους.

Τα τελευταία χρόνια το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί δραστικά, και συνεχίζει να αυξάνεται αφού η τεχνολογία εξελίσσεται. Οι εγκληματίες πλέον υιοθετούν γρήγορα και ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες στους τρόπους λειτουργίας τους. Οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις εγκληματικές δραστηριότητες. Είναι λοιπόν κατανοητό ότι η τεχνολογία έχει γίνει βασικό συστατικό των περισσότερων, αν όχι όλων των εγκλημάτων.

Το εύρος των τεχνολογικών προόδων που μπορούν να αξιοποιηθούν από εγκληματίες είναι τεράστιο, παρόλα αυτά παρακάτω θα αναφερθούν μερικά παραδείγματα. Αδιαμφισβήτητα κανένας δεν είχε, πιθανώς, μεγαλύτερη επιρροή από το διαδίκτυο, όμως μπορεί να διευκολύνει ή να βοηθήσει τους εγκληματίες σχεδόν σε όλους τους τομείς εγκληματικότητας. Για παράδειγμα, το email μπορεί να χρησιμοποιηθεί για phishing ή για τη διανομή κακόβουλου λογισμικού, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρονικό εκφοβισμό, πορνογραφία και άλλα.

Επιπλέον, η εμφάνιση νέων μορφών νομισμάτων, όπως τα κρυπτονομίσματα, προσφέρει στους εγκληματίες νέους τρόπους χρηματοδότησης και επέκτασης των εγκληματικών τους επιχειρήσεων. Καθώς βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό εκτός του ρυθμιζόμενου χρηματοοικονομικού τομέα, τα κρυπτονομίσματα αποτελούν αντικείμενο ολοένα και μεγαλύτερης εκμετάλλευσης. Τα τελευταία χρόνια το Bitcoin είναι το πιο συνηθισμένο νόμισμα για πληρωμές κακόβουλων ενεργειών στο πλαίσιο του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Η τεχνολογία έχει επίσης συμβάλει στην αγορά ναρκωτικών ουσιών. Πολλές περιοχές έχουν επωφεληθεί από τις εξελίξεις ή την αυξημένη διαθεσιμότητα τεχνολογικών μηχανημάτων που σχετίζεται με την κατασκευή και τη βιομηχανοποίηση των διαδικασιών, καθώς έχουν επιτρέψει την μεγιστοποίηση της παραγωγής. Η αγορά ναρκωτικών παραμένει η μεγαλύτερη εγκληματική αγορά στην Ε.Ε..

Ακόμη, η πρόοδος στην τεχνολογία των drones αναμένεται να έχει αντίκτυπο σε διάφορους τομείς εγκληματικότητας και σε οποιοδήποτε έγκλημα που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί έναν χαμηλού προφίλ μηχανισμό μεταφοράς ή παράδοσης για παράνομα εμπορεύματα. Η διακίνηση και διανομή ναρκωτικών ή άλλου λαθρεμπορίου αποτελούν προφανή παραδείγματα. Πλέον τα drones αναπτύσσουν μεγαλύτερη απόσταση ταξιδιού και έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν μεγαλύτερα φορτία. Στο μέλλον η διαθεσιμότητα των drones θα ανοίξει μια σειρά από ευκαιρίες για εγκληματίες και θα επιτρέψουν την αναγνώριση στόχων καθώς και αντιπαρακολούθηση.

Αυτά είναι μερικά παραδείγματα εγκληματικότητας που έχουν επωφεληθεί από την τεχνολογία. Είναι αναγκαίο η πολιτεία να λάβει μέτρα, ώστε να μπορεί όχι μόνο να αντιμετωπίσει τέτοια εγκλήματα, αλλά και να βοηθήσει στην πρόληψή τους, στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση των πολιτών. Είναι γεγονός ότι στο κοντινό μέλλον θα δημιουργηθούν νέες μορφές εγκλημάτων βασισμένα στην τεχνολογία.