Διαδικτυακές απειλές, Διαδίκτυο

Πώς η κυβερνοασφάλεια εξασφαλίζει την μείωση εξάπλωσης της κυβερνοκατασκοπείας;

Στις μέρες μας, όλες οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν προηγμένες μορφές της τεχνολογίας στον κυβερνοχώρο (το περιβάλλον που δημιουργείται από τα δίκτυα επικοινωνιών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές). Η εξέλιξη της τεχνολογίας, όμως απαιτεί εκσυγχρονισμένα συστήματα ασφαλείας των υπολογιστών τους έτσι ώστε να προφυλάσσονται όλα τα ψηφιακά δίκτυα τους.

Σημαντικοί κίνδυνοι αποτελούν οι κυβερνοεπιθέσεις. Ως κυβερνοεπίθεση ορίζεται η παράνομη εισβολή σε ξένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή δίκτυα με σκοπό την υποκλοπή δεδομένων. Ένας κλάδος της, μπορεί να θεωρηθεί η  κυβερνοκατασκοπεία η οποία ορίζεται ως  η ανάληψη ή και προσπάθεια ανάληψης ξένων πληροφοριών από τον κυβερνοχώρο με παράνομο και κρυφό τρόπο με σκοπό την μεταβίβασή τους στον αντίπαλο. Μπορεί να συμβεί και ανάμεσα σε κράτη αλλά και ανάμεσα σε ισχυρές επιχειρήσεις με κριτήριο την αναζήτηση του ‘’μυστικού’’ τους. Ακόμα αποτελεί και έναν τρόπο πολέμου, χωρίς να αποκλείονται τα παραδοσιακά μέσα του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θεωρούνται οι χώρες ΗΠΑ και Ρωσία με την συλλογή μυστικών δεδομένων στον Ψυχρό Πόλεμο. Ωστόσο, τα κίνητρα τους μπορεί να είναι και οικονομικά. Οι ‘’κατάσκοποι’’ επιτίθενται σε άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις με σκοπό να υποκλέψουν πληροφορίες κρυφές για να μπορέσουν να κυριαρχήσουν στην αγορά. Βέβαια, ο αντίκτυπος αυτών των επιθέσεων δεν φαίνεται στις επιχειρήσεις αλλά στα κράτη. Η εξέλιξη, όμως των μέσων της τεχνολογίας είναι και αυτή που διευκολύνει το έργο των κυβερνοκατασκόπων, γι’ αυτό η κυβερνοασφάλεια και η ενίσχυση της κρίνονται επιτακτική ανάγκη.

Η κυβερνοασφάλεια είναι η ασφάλεια των χρηστών στο διαδίκτυο και γενικότερα στο δίκτυο πληροφοριών μέσω κάποιων τακτικών. Για να αποφευχθεί, λοιπόν, η κυβερνοκατασκοπεία είτε μέσω κρατών είτε μέσω επιχειρήσεων, είναι αναγκαία η εγκατάσταση προστατευτικού λογισμικού σε κάθε υπολογιστή που ενέχει σημαντικές πληροφορίες, καθώς έτσι προστατεύεται και η ιδιωτικότητα του καθένα, που αξιοποιεί το υλικό της δουλειάς του στον χρόνο και τρόπο που επιθυμεί. Η κρυπτογράφηση, επίσης αποτελεί έναν ακόμη αξιοσημείωτο τρόπο προστασίας των δεδομένων. Εξασφαλίζει ότι πρόσβαση στα δεδομένα θα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι φορείς και θα διασφαλίζει το απόρρητο υλικό, τα σημαντικά αρχεία και την βάση δεδομένων. Ένας ακόμη βασικός τρόπος προστασίας είναι η εγκατάσταση συστημάτων Ασφαλείας όπως τα Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών (Intrusion Detection Systems—IDS) και τα Συστήματα Αποτροπής Εισβολών (Intrusion Prevention Systems—IPS), τα οποία εξασφαλίζουν την προστασία από κακόβουλες ενέργειες ήτοι εξωτερικές απειλές. Θα ήταν ωφέλιμο βέβαια, οι παραπάνω τρόποι να είναι ήδη ενσωματωμένοι στα προγράμματα της κάθε επιχείρησης ή εταιρείας. 

Τέλος, η κυβερνοασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνεργασίας του ιδιωτικού, του δημόσιου φορέα αλλά και της κυβέρνησης, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και  τεχνογνωσίας ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενο κοινό κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων ή κυβερνοκατασκοπείας! Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια (CSI Institute) στο 2152151011.

Πηγές: amitos.library.uop.gr

 www.astynomia.gr