Διαδίκτυο, Παιδιά

Πώς η χρήση του διαδικτύου μπορεί ωφελήσει τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Γράφει η Ανθή Δρακάτου,

Ο όρος «μαθησιακή δυσκολία» εμφανίζεται για πρώτη φορά στην επιστημονική βιβλιογραφία τη δεκαετία του ’60. Οι μαθησιακές δυσκολίες οφείλονται σε δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και εμφανίζονται σε μεγάλο ποσοστό των μαθητών, καθιστώντας επώδυνη τη σχολική διαδικασία. Μάλιστα, φαίνεται πως αφορά περίπου το 15 με 30% αυτών. Δεν πρέπει να συγχέουμε τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες με το χαμηλό νοητικό δυναμικό των παιδιών και την έλλειψη ευφυΐας, ούτε με το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας. Απλώς ο εγκέφαλός τους επεξεργάζεται την πληροφορία διαφορετικά από τους υπόλοιπους μαθητές. Έτσι, μερικά είδη πληροφοριών χάνονται κατά τη διαδρομή στον εγκέφαλο του μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες.

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να έχουν τις εξής μορφές:

 • Δυσλεξία
 • Δυσαριθμησία
 • Δυσγραφία
 • Δυσορθογραφία

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Δυσκολία στην ανάγνωση (90% των παιδιών με ΜΔ)
 • Προβλήματα στα μαθηματικά (50% των παιδιών με ΜΔ)
 • Προβλήματα στην γραπτή έκφραση
 • Προβλήματα συγκέντρωσης προσοχής και υπερκινητικότητα
 • Προβλήματα συμπεριφοράς
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Προβλήματα στον κοινωνικό τομέα (75% έχουν φτωχές κοινωνικές δεξιότητες)

Είναι άραγε κάτι «θεραπεύσιμο»;

Όχι, οι μαθησιακές δυσκολίες δεν ξεπερνιούνται με τον καιρό, ωστόσο υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους η μάθηση μπορεί να γίνει πιο ενδιαφέρουσα και λιγότερο κουραστική για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα.

Μία ανακούφιση δίνει η Βοηθητική Τεχνολογία, η οποία όχι μόνο διευκολύνει τους μαθητές αλλά τους επιτρέπει να αποκτήσουν και νέες δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, βοηθητική τεχνολογία αποτελεί οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή εξοπλισμός που μπορεί να βοηθά τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες να μαθαίνουν, να επικοινωνούν και να αποδίδουν καλύτερα.

 • Ανάγνωση

Για τα άτομα που δυσκολεύονται να διαβάσουν ένα κείμενο έχουν επινοηθεί τα ακουστικά βιβλία, μέσα από τα οποία μπορούν να ακούσουν μια ιστορία που δεν ήταν σε θέση να διαβάσουν. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα να υπογραμμίσουν σημεία που τους ενδιαφέρουν.

 • Μαθηματικά

‘Ένα κοινό εργαλείο είναι το γνωστό σε όλους μας κομπιουτεράκι, το οποίο προσφέρει μεγάλη υποστήριξη. Ωστόσο, οι  μαθητές που παλεύουν με τις μαθησιακές τους δυσκολίες, ίσως προτιμούν ειδικά λογισμικά που τους παρέχουν βοηθητικά εργαλεία. Για παράδειγμα υπάρχουν τα εργαλεία επίλυσης  εξισώσεων. Πρόκειται για ψηφιακά εργαλεία που βοηθούν τους μαθητές να εργαστούν με εξισώσεις. Σε αντίθεση με τις αριθμομηχανές, τα εργαλεία επίλυσης εξισώσεων δεν λύνουν ένα πρόβλημα, αλλά βοηθούν τους μαθητές να καταλάβουν πώς να το λύσουν μόνοι τους.

 • Γραφή

Θετική επίδραση στα άτομα που αντιμετωπίζουν εμπόδια στη γραφή με τον παραδοσιακό τρόπο, χρησιμοποιώντας δηλαδή χαρτί και στυλό, μπορεί να έχει η χρήση πληκτρολογίου και οθονών αφής. Επιπλέον, η υπαγόρευση κειμένου φαίνεται πως διευκολύνει αρκετά τους μαθητές που δεν μπορούν να αποτυπώσουν ανά πάσα στιγμή τις σκέψεις τους μέσω του γραπτού λόγου. Ακόμη, η ρύθμιση της αυτόματης διόρθωσης ορθογραφικών και γραμματικών λαθών μπορεί να αποβεί γι’ αυτούς σωτήρια.

Σε καμία περίπτωση η βοηθητική τεχνολογία δεν αντικαθιστά τη λειτουργία των δασκάλων και των καθηγητών, ωστόσο φαίνεται πως αποφορτίζει τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από την πίεση που νιώθουν. Επομένως, είναι καλό τα παιδιά να ενθαρρύνονται για την χρήση της τεχνολογίας όταν αυτή γίνεται με σωστό τρόπο που στοχεύει στη διευκόλυνση και την ενίσχυση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους.

Πηγή: ldonline.org