Μη κατηγοριοποιημένο

Παγκόσμια ημέρα πρόσφυγα: Σεβασμός της ανθρώπινης ύπαρξης και κοινωνική ηθική, οι ακρογωνιαίοι λίθοι της σωστής παιδείας

Aπό την Ανδριανή Αυγερινού,

Στον άνθρωπο, το ένστικτο της επιβίωσης  καθώς και το αίσθημα της κυριαρχίας στο χώρο που τον περιβάλλει ήταν,είναι και θα είναι από τα πιο ισχυρά.

Ο ρόλος  του νομικού πλαισίου και  των κοινωνικών κανόνων και θεσμών  ,είναι καταλυτικός ‘όσον αφορά στη διατήρηση  της κοινωνικής συνοχής και τη διασφάλιση της ασφαλούς διαβίωσης όλων των πολιτών.Και φυσικά αυτό δεν συμβαίνει μόνον στις ”πολιτισμένες” κοινωνίες ,αλλά και σε φυλές που ζουν σε απομακρυσμένα μέρη του πλανήτη παντελώς αποκομμένες από τον ευρωπαϊκο τρόπο ζωής ,υπό  συνθήκες διαβίωσης που φαντάζουν πρωτόγονες και ακατανόητες για τους ”πολιτισμένους” . Μπορεί να μην γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση αλλά τηρούν και σέβονται τους άτυπους κανόνες που ορίζουν και οριοθετούν την ομαλή τους συμβίωση ,με τα δικά τους ήθη και έθιμα.

Ένα μείζον πρόβλημα  λοιπόν θα προκύψει, όταν άνθρωποι με διαφορετικά βιώματα από διαφορετικές φυλές και κουλτούρες κληθούν να συμβιώσουν για τους οποιουσδήποτε λόγους,και θα ειναι και αναμενόμενο. Μια τέτοια περίπτωση είναι οι μεταναστευτικές ροές που τα τελευταία χρόνια  έχουν αυξηθεί ραγδαία.

Η μετακίνηση πληθυσμών που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο ΄λόγω πολέμου ή και για αναζήτηση καλύτερων όρων διαβίωσης είναι ένα ευαίσθητο θέμα το οποίο χρήζει ιδιαίτερη προσέγγιση .Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει  το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσφύγων ,όμως η ανθρώπινη προσέγγιση έχει κι εκείνη μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην αποτελεσματική λειτουργία του πλαισίου αυτού και ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου είναι καταλυτικός .Ο σεβασμός της ανθρώπινης ύπαρξης και των θεσμικών  κανόνων θέτουν τα θεμέλια για λειτουργικές και αποδοτικές κοινωνίες.Επομένως είναι σημαντικό να βοηθηθούν και να ενταχθούν ομαλά οι πρόσφυγες στο κοινωνικό σύνολο ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις, όπως η εκμετάλλευσή τους απο παράνομα κυκλώματα .Η εξασφάλιση της ισορροπίας στις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και των γηγενών καθώς και  ο σεβασμός μεταξύ των ,χωρίς να θίγονται ,τα δικαιώματα των ,ίσως να είναι η χρυσή τομή .

Ιδανικές κοινωνίες μπορεί να μην υφίστανται ,αλλά σίγουρα  υφίσταται και θα πρέπει να αναζητείται η σωστή παιδεία ,της οποίας ο ακρογωνιαίος λίθος είναι ο σεβασμός της ανθρώπινης ύπαρξης και κατ’ επέκταση η κοινωνική ηθική.