Ανθρώπινες Σχέσεις, Συμπεριφορά

Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης !

Δικαιοσύνη, Φτώχεια, ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός, ανισότητα, βία, ανθρώπινα δικαιώματα….  Είναι μόνο λίγα από τα θέματα που απασχολούν μια κοινωνία και τους ανθρώπους που την εμπεριέχουν αλλά και την απαρτίζουν.

Ως κοινωνική Δικαιοσύνη μπορεί να ορισθεί η δίκαιη κατανομή εξουσίας, πόρων και υποχρεώσεων μέσα σε μία κοινωνία, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία, τον θρησκευτικό και σεξουαλικό προσανατολισμό. Θεωρείται μία από τις πιο βασικές Αρχές για να υπάρξει η ειρηνική ευημερία, η συνύπαρξη μεταξύ των εθνών, η ισότητα φύλων καθώς και η ανάπτυξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η κοινωνική Δικαιοσύνη αποτελεί κεντρική έννοια αλλά και προϋπόθεση για την αρμονία και την ομαλή λειτουργία ενός κράτους καθώς έχει άμεσο και βαρύ αντίκτυπο σε τομείς όπως την υγεία και την εκπαίδευση.

Όσον αφορά τη κοινωνική Δικαιοσύνη στην Εκπαίδευση  έχει παρατηρηθεί αύξηση των διακρίσεων, του ρατσισμού, του φανατισμού και των επιθέσεων σε ανθρώπους με χαμηλό κοινωνικό – οικονομικό στάτους. Όμως, η έννοια της Δικαιοσύνης είναι… είναι η παράβλεψη δηλαδή αυτών των ανισοτήτων με ίσες ευκαιρίες σε δομές εκπαίδευσης και μόρφωσης. Η εκπαίδευση είναι αυτή που ‘‘περνάει’’ στα παιδιά ότι θα πρέπει να σέβονται τον συνάνθρωπό τους, να μην κοιτάνε το χρώμα ή το εάν κάποιος είναι φτωχός, καθώς κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος.

Όσον αφορά τη κοινωνική Δικαιοσύνη στην Υγεία, με την τελευταία να θεωρείται ένα από τα πιο βασικά και θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, δυστυχώς γίνονται διακρίσεις και οι ανισότητες είναι μεγάλες. Ας πάρουμε παράδειγμα μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους  Acheson D et al., το 1998, ένα  παιδί που θα γεννηθεί σε μειονεκτική γειτονία της Γλασκώβης αναμένεται να ζήσει μέχρι και δέκα χρόνια λιγότερο από ένα παιδί που μεγαλώνει στην πιο εύπορη γειτονιά.

Να σέβεστε πραγματικά τους ανθρώπους που παραμένουν δυνατοί.

Ενώ έχουν κάθε δικαίωμα να λυγίσουν..!

Επομένως, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κοινωνική Δικαιοσύνη αποτελεί κομβικό σημείο προβληματισμού και ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα που τίθεται προς αξιολόγηση. Θεωρείται  αναπόσπαστο κομμάτι για ένα κράτος καθώς η Δικαιοσύνη είναι άριστα συνδεδεμένη με την ομαλή ‘‘πορεία’’ των πολιτών, την αρμονική συμβίωση των ανθρώπων διαφορετικών εθνικοτήτων όπως επίσης και την τήρηση της ισότητας των δύο φύλων. Εάν υπάρχουν σε πλήρη λειτουργικότητα και σύνθεση τα δύο μοντέλα της κοινωνικής Δικαιοσύνης, το αξιοκρατικό και το ανθρωπιστικό, τότε η κοινωνία θα είναι ‘‘ζωντανή’’ καταπολεμώντας κάθε αντίπαλό της, είτε εγχώρια είτε από εξωτερικούς παράγοντες!

Είναι χαρακτηριστικό ενός εξελιγμένου μυαλού να φιλοξενεί μια σχέση έστω κι αν δεν την αποδέχεται..!

 ‘‘Δεν μπορούμε να ζούμε ειρηνικά, εάν πρώτα δεν βρούμε την ειρήνη μέσα μας’’ !

Πηγή: LegalNews24.gr