Ασφάλεια διαδικτύου, Διαδίκτυο

Ουδετερότητα και έλεγχος διαδικτύου

Το διαδίκτυο ως εργαλείο προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του να γνωρίσουν καινούρια πράγματα, αλλά και να αποκτήσουν επιπρόσθετες γνώσεις σε θέματα που ήδη έχουν κάποιες γενικές γνώσεις ή δεν γνωρίζουν καθόλου. Σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι γνώσεις μπορούν να φανούν χρήσιμες και να βοηθήσουν το ίδιο το άτομο να σχηματίσει μια καινούρια, συγκεκριμένη και εμπεριστατωμένη άποψη ή να αποκτήσει περισσότερα στοιχεία ώστε να μπορεί να στηρίξει καλύτερα τη γνώμη που ήδη είχε. Για το λόγο αυτό, καθώς επίσης και εξαιτίας της ελευθερίας που υπάρχει να εκφραστούν πολλές και διαφορετικές απόψεις εντός του διαδικτύου πρόκειται για ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τους χρήστες. Προσφέροντας τη δυνατότητα σε όλους να εκφράσουν τη γνώμη τους και μη λειτουργώντας μεροληπτικά προς κάποια πλευρά το διαδίκτυο κατορθώνει να διατηρήσει μια ουδέτερη στάση για όλα τα θέματα που πραγματεύεται. Επιπλέον, οι χρήστες γνωρίζουν πως μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα επειδή καμία γνώμη δεν αποκλείεται, ούτε τιμωρείται επειδή είναι διαφορετική ή αντίθετη από κάποια άλλη.

Συνολικά η ουδετερότητα του διαδικτύου είναι σημαντική σε τρία επίπεδα: κοινωνικό, νομικό και οικονομικό – επιχειρηματικό. Από κοινωνικής απόψεως είναι σημαντική επειδή εξασφαλίζει πως η γνώμη και η άποψη όλων όσων το επιθυμούν θα υπάρχει στο διαδίκτυο, νομικά εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των ανθρώπων βάσει Συντάγματος περί ελευθερίας του λόγου, ενώ από οικονομικής – επιχειρηματικής απόψεως όταν το διαδίκτυο παραμένει ουδέτερο εξασφαλίζει την αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού και ίσες ευκαιρίες προς όλες τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν. Όμως από τη στιγμή που το διαδίκτυο άρχισε να εξαπλώνεται και να χρησιμοποιείται από το μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού το σύνολο των δεδομένων που άρχισαν να δημιουργούνται και να διατίθενται αυξήθηκε σημαντικά. Επιπλέον χάρη σε αυτό μπορούν όλοι όσοι το επιθυμούν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να γνωρίσουν κάτι καινούριο που τους ενδιαφέρει και τις εξελίξεις που έχει σημειώσει.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται ιδιαίτερα ελκυστική η απόκτηση αυτού του εργαλείου και συγκεκριμένα του συνόλου των πληροφοριών που έχει, όπως επίσης και της δύναμης που μπορεί να προσφέρει. Εξαιτίας αυτού κατά καιρούς έχουν υπάρξει πολλές διαμαρτυρίες σχετικά με την ελευθερία του διαδικτύου και το γεγονός ότι εξαιτίας αυτού προσφέρεται ένα σύνολο υπηρεσιών και δεδομένων ελεύθερα προς όλους. Για το λόγο αυτό έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες να περιοριστεί αυτό το πακέτο και να αρχίσει να προσφέρεται έναντι κάποιας αμοιβής ή υπό περιορισμούς κάθε φορά, όπως είναι η μειωμένη ταχύτητα σε κάποιες ιστοσελίδες.

Η απόκτηση του ελέγχου του διαδικτύου συνεπώς είναι κάτι που το επιθυμούν πολλές πλευρές, καθεμία για τους δικούς της λόγους, όμως αυτό δε σημαίνει σε καμία περίπτωση πως είναι σωστό ή αποδεκτό. Οι λόγοι για τους οποίους ισχύει αυτό είναι αρχικά πως κινδυνεύουν να καταπατηθούν ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με το λόγο και την ελευθερία που μπορεί να έχει κάθε άτομο να εκφράζει τη γνώμη του, αλλά και να δημοσιεύει τη γνώμη κάποιου άλλου που έχει αναρτηθεί νομίμως στο διαδίκτυο. Από κοινωνικής απόψεως επίσης δεν είναι σωστό διότι υπάρχει ο κίνδυνος να αποκλειστούν κάποιες μειονοτικές κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Ως ένα βαθμό αυτός είναι κι ένας από τους λόγους για τους οποίους η άσκηση ελέγχου στο διαδίκτυο είναι μη αποδεκτή ενέργεια και από οικονομικής απόψεως καθώς οι επιχειρήσεις που έχουν μόλις δημιουργηθεί ή έχουν μικρό μέγεθος παρά τη μεγάλη διάρκεια ζωής που ίσως έχουν κινδυνεύουν ακόμη περισσότερο από τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχοντας τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη ευκολία τον ανταγωνισμό διαθέτοντας περισσότερα κεφάλαια πνίγουν τις μικρότερες εξασφαλίζοντας μια ευνοϊκότερη θέση στο διαδίκτυο.

Οι πληροφορίες που τώρα προσφέρονται σε όλους απλόχερα και μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αρχίζουν να περιορίζονται και συνεπώς το ίδιο γίνεται και με την ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας αν καταργηθεί η ουδετερότητα του διαδικτύου. Τότε ο λόγος αρχίζει να ελέγχεται από λίγους και συγκεκριμένους χρήστες που λειτουργούν ως φίλτρα του λόγου – πυλωροί και καθορίζουν εκείνοι το τι θα γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό και τι θα αποκλειστεί. Τα τελευταία χρόνια ειδικά που η επικοινωνία τις περισσότερες φορές πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου και μέσω αυτού οργανώνονται διάφορες κοινωνικές κινητοποιήσεις η άσκηση ελέγχου ενδέχεται να λειτουργήσει αποδιοργανωτικά καθώς δε θα μπορούν να συντονιστούν οι ενδιαφερόμενοι, ούτε να μάθουν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου τις ενέργειες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

Η ουδετερότητα του διαδικτύου συνεπώς εξασφαλίζει κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα και πλεονεκτήματα για τις βασικές πτυχές που αποτελούν μια σύγχρονη κοινωνία, οι οποίες θα αλλοιωθούν αν ασκηθεί έλεγχος και θα λειτουργήσουν αρνητικά. Ο έλεγχος συνεπώς μπορεί να φαίνεται ως μια προσπάθεια προάσπισης των δικαιωμάτων που έχουν οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με το διαδίκτυο, όμως από την άλλη πλευρά τα δικαιώματα των πολιτών που θίγονται είναι πάρα πολλά και την ίδια στιγμή είναι σημαντικά καθώς αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης κοινωνίας. Για το ίδιο το διαδίκτυο όμως το σημαντικότερο είναι πως η άσκηση ελέγχου θα αλλοιώσει την ίδια του τη φύση, την ύπαρξη, την υπόστασή του όπως τη γνωρίζουμε και την αποδεχόμαστε όλοι οι χρήστες του.