Ψυχική υγεία

Online Therapy | Να το δοκιμάσω;

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανάπτυξη τρόπων επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου έχει δημιουργήσει νέες εναλλακτικές στην προσφορά υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η ραγδαία εξάπλωση των smartphones έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες σε εταιρείες που δημιουργούν applications να παρέχουν πιο προσιτή και οικονομική ψυχοθεραπεία. Αυτή η μορφή online ψυχοθεραπείας ενέχει οφέλη, αλλά και πιθανούς κινδύνους.

Οφέλη για θεραπευόμενους και θεραπευτές

  • Άνεση και προσβασιμότητα

Το γεγονός ότι μπορείς να κλείσεις εύκολα ένα ραντεβού και να κάνεις ψυχοθεραπεία από την άνεση του σπιτιού σου αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, ειδικά για νεότερους ανθρώπους που είναι πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Επιπλέον, αποτελεί μία καλή λύση για ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν σε απομονωμένες περιοχές και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

  • Συμβάλλει στην απομυθοποίηση της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Η ψυχολογία είναι μία σχετικά πρόσφατη επιστήμη των τελευταίων 100 ετών. Έχει γίνει σημαντική πρόοδος όσον αφορά στην αποστιγματοποίηση των ατόμων με ψυχολογικά ζητήματα, ωστόσο σε πολλές κοινωνίες υπάρχει ακόμα το ταμπού του να ζητήσει κάποιος ψυχολογική υποστήριξη. Μέσω του διαδικτύου, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας γίνονται πιο προσιτές και απομυθοποιούνται αφού είναι διαθέσιμες για ένα ευρύ κοινό.

  • Μπορεί να παρακινήσει τους θεραπευόμενους να αναζητήσουν και δια ζώσης θεραπεία

Όταν υπάρχουν θετικές, αποτελεσματικές εμπειρίες από την διαδικτυακή θεραπεία, είναι πολύ πιθανό οι θεραπευόμενοι να αναζητήσουν και διά ζώσης υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Αποτελεί έτσι ένα σημαντικό βήμα για κάποιον που χρειάζεται πιο εντατική θεραπεία.

  • Παρέχει περισσότερη ευελιξία και θεωρείται εξίσου αποτελεσματική υπό ορισμένες συνθήκες

Οι συνεδρίες μπορούν να κανονίζονται με μεγαλύτερη ευελιξία, εξυπηρετώντας έτσι τους θεραπευόμενους και τους θεραπευτές με πιο φορτωμένο πρόγραμμα. Επιπλέον, έχει βρεθεί σε έρευνες ότι η τηλεδιάσκεψη μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με την δια ζώσης θεραπεία.

Ωστόσο χρειάζεται προσοχή

  • Η ψυχοθεραπεία μέσω διαδικτύου δεν είναι κατάλληλη για κάθε περίπτωση και κάθε θεραπευόμενο

Οι θεραπευόμενοι με σοβαρές ψυχικές ασθένειες και εθισμούς χρειάζονται περισσότερα απ’ όσα μπορεί να παρέχει η διαδικτυακή θεραπεία. Χρειάζονται μια πιο άμεση αλληλεπίδραση, ώστε να μπορέσουν να χτίσουν μία σταθερή θεραπευτική σχέση ή θεραπευτική συμμαχία που είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του προβλήματος τους.

  • Είναι συχνά δύσκολο να προσδιοριστεί το επίπεδο του κινδύνου που διατρέχει ο θεραπευόμενος

Ενώ κάποιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας παρέχουν τη διεύθυνση ΙP του ατόμου, αν ο θεραπευτής κρίνει ότι ο θεραπευόμενος βρίσκεται σε κίνδυνο, είναι σίγουρα πιο δύσκολο να προσδιοριστεί αν έχει αυτοκτονικές τάσεις, από το αν τον αξιολογούσε σε μία πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία.

  • Νομικά και ηθικά ζητήματα

Συχνά αναδύονται ζητήματα ηθικής και νομικής φύσης, τα οποία χρειάζονται προσεκτική αξιολόγηση. Πολλές από τις εταιρείες που δημιουργούν τις πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας ή τις εφαρμογές δεν διοικούνται από ψυχολόγους και επομένως δεν μοιράζονται τον ίδιο κώδικα δεοντολογίας και δέσμευσης με αυτούς. Οι ψυχολόγοι που συνεργάζονται με αυτές θα πρέπει λοιπόν να επικοινωνήσουν με τις ψυχολογικές εταιρείες στις οποίες είναι μέλη και να επιβεβαιώσουν ότι τηρούνται οι νόμοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και ο κώδικας δεοντολογίας.

Πηγή: apa.org