Ασφάλεια διαδικτύου, Διαδικτυακός Εθισμός, Διαδίκτυο, Έφηβος, Παιδιά, Συμπεριφορά

Οι αρνητικές επιδράσεις του Διαδικτύου!

Γράφει η Βασιλική Βουλιέρη, Εγκληματολόγος

Ποιες συνέπειες μπορεί να επιφέρει η αλόγιστη χρήση του διαδικτύου και πώς μπορούμε να τις αποτρέψουμε.

Το Ίντερνετ αποτελεί πλέον για όλους μας κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Η τεχνολογία μας επιτρέπει να επικοινωνούμε με φίλους, να ανακαλύπτουμε νέα πράγματα καθώς και να ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις. Η αλόγιστη χρήση όμως μπορεί να μας επηρεάσει αρνητικά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο όπου οι κοινωνικές συναναστροφές έχουν ελαχιστοποιηθεί. Πώς μπορεί όμως να μας επηρεάσει η υπερβολική χρήση;

Αρχικά, σύμφωνα με μελέτες η έντονη ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει σε άγχος ακόμη και σε επιθετική συμπεριφορά. Παράλληλα, ιδιαίτερα για τα νεαρά παιδιά, μπορεί να βλάψει τη διανοητική τους ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, η συνεχής και γρήγορη εναλλαγή εικόνων και πληροφοριών έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της μνήμης ή ακόμη και την έλλειψη προσοχής. Μία ακόμη σοβαρή συνέπεια είναι ο εθισμός, όπου σε αυτή την περίπτωση το άτομο χρήζει ακόμη και κλινικής αρωγής.

Επίσης, έχει παρατηρηθεί πως έχει αντίκτυπο στην κριτική ικανότητα/σκέψη αλλά και στην ικανότητα διαβάσματος βιβλίων. Όσον αφορά το κοινωνικό επίπεδο, η έντονη χρήση του διαδικτύου είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει στη μείωση κοινωνικών συναναστροφών και κατ’ επέκταση σε απομόνωση. Πώς μπορούμε όμως να αποτρέψουμε ένα τέτοιο γεγονός; Πρώτα απ’ όλα πρέπει να δημιουργούνται καμπάνιες και προγράμματα σχετικά με την ενημέρωση και την πρόληψη ενάντια στην αλόγιστη χρήση του Ίντερνετ. Όλοι μας, αλλά κυρίως τα παιδιά θα πρέπει να είναι ενήμερα για τη σωστή και την προβληματική χρήση του διαδικτύου, καθώς και τις συνέπειες που αυτό μπορεί να επιφέρει. Παράλληλα, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης και βοήθειας από αρμόδιες ομάδες, ώστε ένα άτομο με εθισμό να καταφέρει να το ξεπεράσει.

Πηγή : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/641540/EPRS_IDA(2020)641540_EN.pdf