Διαδίκτυο, Παιδιά, Τεχνολογία, Ψυχική υγεία

Ο ρόλος της τεχνολογίας στην ευδοκίμηση της online σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών !

Γράφει η Βασιλική Βουλιέρη, Εγκληματολόγος

Οι online κακοποιοί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τα παιδιά, χρησιμοποιούν το ίντερνετ ώστε να τα προσεγγίσουν και να τα αποπλανήσουν,  με την πρόθεση να δημιουργήσουν ή να διανείμουν παιδικό πορνογραφικό υλικό. Θα λέγαμε πως η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και του ίντερνετ αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την ευδοκίμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, ιδιαίτερα για την θυματοποίηση των παιδιών. Το ίντερνετ προσφέρει αμεσότητα, ευκολία και ανωνυμία. Φαίνεται λοιπόν, πως οι online δράστες αξιοποιούν αυτές τις τεχνολογικές δυνατότητες ώστε να συνομιλούν με ομοϊδεάτες και να ανταλλάζουν υλικό και συμβουλές. Παράλληλα, λόγω της αμεσότητας μπορούν να διανέμουν υλικό σε αστραπιαίο χρόνο.

Ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό αυτής της εξέλιξης είναι η αύξηση της χωρητικότητας των υπολογιστών. Πλέον, οι μνήμες των συσκευών μπορούν να αποθηκεύσουν μεγάλες ποσότητες αρχείων, όπου έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή κυκλοφορία ενός περιεχομένου στο διαδίκτυο οδηγώντας έτσι, στη επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση ενός παιδιού.

Αξίζει να σημειωθεί πώς η τεχνολογική εξέλιξη έχει οδηγήσει στη δυνατότητα ισχυρής κρυπτογράφησης, όπου οι δράστες προστατεύουν το παράνομο υλικό με τέτοια μέσα όπου είναι,αν όχι απίθανο, δύσκολο να αποκρυπτογραφηθούν. Παράλληλα, μπορούν να καλύψουν τα ‘ψηφιακά τους ίχνη’ όπως την τοποθεσία τους (IP ADDRESS) μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες αποκάλυψης. Θα λέγαμε λοιπόν, πως η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει ευνοήσει σε ένα βαθμό την αύξηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος σε σχέση με το υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι δράστες αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες προς όφελός τους ώστε να παγιδεύσουν τα παιδιά με σκοπό τη δημιουργία ευαίσθητου περιεχομένου.

πηγή: https://doi.org/10.1002/car.2444