Κυβερνοπόλεμος, Τεχνολογία

O καπιταλισμός της παρακολούθησης

Αποτελεί γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνολογία και τα πληροφοριακά συστήματα είναι υπό μετασχηματισμό. Οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου έχουν παρατηρήσει ότι όταν κάνουν μια αναζήτηση στο ίντερνετ, μετά εμφανίζονται διαφημίσεις στο Google και το Facebook σχετικά με αυτό που αναζήτησε το κάθε άτομο. Αυτό ονομάζεται καπιταλισμός της παρακολούθησης ή surveillance capitalism και πρωτοαναφέρθηκε από την Shoshana Zuboff το 2014.

Ο καπιταλισμός της παρακολούθησης είναι μια διαδικασία που καθοδηγείται από την αγορά, με τα προϊόντα προς πώληση να δημιουργούνται από τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων. Η συλλογή και παραγωγή αυτών των δεδομένων βασίζεται στη μαζική παρακολούθηση του διαδικτύου από εταιρείες όπως η Google. Βασίζεται δηλαδή στον ψηφιακό κόσμο αλλά και σε «μεγάλα δεδομένα» για να βγάλει χρήματα.

Αυτές οι εταιρείες συλλέγουν και ελέγχουν τις διαδικτυακές μας συμπεριφορές για να παράγουν δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται όχι μόνο για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς μας αλλά και για να επηρεαστεί ή να τροποποιηθεί, γεγονός το οποίο μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη δημοκρατία και την ελευθερία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Google, η οποία έχει παραδεχτεί αρκετές φορές ότι έχει σαρώσει την ιδιωτική αλληλογραφία για προσωπικές πληροφορίες και συγκεντρώνει δεδομένα συμπεριφοράς, ώστε να τα χρησιμοποιήσει για να υπολογίσει και να προβλέψει προϊόντα που θα μπορούσαν να πουλήσουν στους επιχειρηματικούς πελάτες τους, σε αυτήν την περίπτωση στους διαφημιστές. Ακόμη, το Facebook είναι ένα επιπλέον παράδειγμα του καπιταλισμού παρακολούθησης αφού βασίζεται στην καταγραφή και πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες. Αξίζει να σημειωθεί πως το 1986, το 1% των παγκόσμιων πληροφοριών ψηφιοποιήθηκε, ενώ το 2013 ήταν 98%. Αυτό δείχνει πως πλέον όλες οι πληροφορίες βρίσκονται ηλεκτρονικά, είναι προσβάσιμες και πολλές φορές χρησιμοποιούνται κακοπροαίρετα.

Αυτή η λογική έχει πλέον εξαπλωθεί πέρα ​​από τις εταιρείες τεχνολογίας σε νέα οικοσυστήματα που βασίζονται στην παρακολούθηση σχεδόν σε κάθε τομέα, από τις ασφάλειες και τα αυτοκίνητα μέχρι την υγεία, την εκπαίδευση και τα οικονομικά.

Πηγή: News.harvard.edu