Διαδίκτυο, Τεχνολογία

Νέοι περιορισμοί στη χρήση κρυπτονομισμάτων από την Ε.Ε.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε πρόσφατα την επιβολή νέων ρυθμιστικών μέτρων που ουσιαστικά απαγορεύουν τις ανώνυμες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Η απαγόρευση των ανώνυμων συναλλαγών κρυπτονομισμάτων αποτελεί μία κίνηση την οποία η βιομηχανία χαρακτήρισε εμπόδιο για την καινοτομία και εισβολή στην ιδιωτική ζωή.

Οι επιτροπές ECON και LIBE ενέκριναν μια πρόταση που θα απαιτούσε από τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων, όπως τα ανταλλακτήρια, να συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες από άτομα που πραγματοποιούν συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα «μη δηλωμένα» πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων.

Οι προτάσεις αποσκοπούν στην επέκταση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) που ισχύουν για συμβατικές πληρωμές άνω των 1.000 ευρώ (1.114 $) και στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Επίσης, καταργούν το κάτω όριο για πληρωμές με χρήση κρυπτονομισμάτων, επομένως ακόμη και για πολύ μικρές συναλλαγές   οι χρήστες θα πρέπει να ταυτοποιούνται. Μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) αντιτάχθηκαν σε πολλές από τις πιο αμφιλεγόμενες αλλαγές, καταδικάζοντας αυτές τις απαγορεύσεις για τα «μη δηλωμένα» πορτοφόλια.

Η ψηφοφορία της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε παρά τις αντιρρήσεις από σημαντικούς συμμετέχοντες στον κλάδο, όπως η Coinbase, και από νομικούς εμπειρογνώμονες που προειδοποίησαν ότι οι υπερβολικά σοβαρές παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής θα μπορούσαν να έρθουν αντιμέτωπες με νομικές προκλήσεις στα δικαστήρια της Ε.Ε. Τα σχέδια αυτά πρέπει επίσης να συμφωνηθούν τόσο από το ευρωκοινοβούλιο όσο και από τους υπουργούς των κρατών-μελών, που συνεδριάζουν ως Συμβούλιο της ΕΕ, προκειμένου να περάσουν με νόμο.

Η τιμή του Bitcoin έχασε περίπου 2% της αξίας του μέσα σε λίγα λεπτά αφότου διεξήχθη η ψηφοφορία, υποχωρώντας από 47.500 $ σε 46.400 $.

Πηγή: https://www.coindesk.com/