Ανθρώπινες Σχέσεις, Ψυχική υγεία

Μουσική τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνολογία κινείται με τόσο έντονους ρυθμούς στην προσπάθειά της να δημιουργήσει κάτι καινούριο καθημερινά που μερικές φορές οι προεκτάσεις της εξάπλωσής της μπορεί να καταλήξουν να επηρεάσουν τομείς που εκ πρώτης όψεως φαινόταν αδύνατο να αγγίξει. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και η μουσική βιομηχανία που έχει αρχίσει να  επηρεάζεται από την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να γίνεται κομμάτι της εν λόγω βιομηχανίας καθώς χρησιμοποιείται για τη σύνθεση μουσικών θεμάτων που προορίζονται για ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά και σε τραγούδια των οποίων η δημιουργία στηρίζεται σε παλαιότερα τραγούδια από τα οποία αξιοποιούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προκειμένου να δημιουργηθούν καινούρια.

Μέσα στη μουσική βιομηχανία η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά κύριο λόγο εξαιτίας των ευκαιριών που προσφέρει και των δυνατοτήτων που τη συνοδεύουν. Ως ευκαιρίες γίνονται αντιληπτή η δυνατότητα εξοικονόμησης κόστους, αλλά και η εύρεση καινούριων ταλέντων που είτε δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη και υπάρχει κίνδυνος να έμεναν ανεκμετάλλευτα, είτε δεν έχουν ακόμη προλάβει να υπογράψουν με κάποια άλλη εταιρεία. Έτσι έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις πιθανότητες δημιουργίας ενός τραγουδιού που θα γίνει επιτυχία, δίχως να χρειάζεται με αυτό τον τρόπο να οργανώσει δοκιμαστικά για να βρει τα καινούρια της ταλέντα. Για τους ίδιους τους καλλιτέχνες είναι μια ευκαιρία να αναδείξουν το ταλέντο τους, όμως δε χρησιμοποιούνται μόνο αυτοί οι παράγοντες για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα τραγούδι.

Είναι απαραίτητη η ύπαρξη μουσικών, συνθετών και άλλων παραγόντων προκειμένου να δημιουργηθεί ένα τραγούδι, οι οποίοι λόγω χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης καλούνται να μάθουν τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους. Αυτό δημιουργεί όπως είναι φυσικό και λογικό κάποιες δυσκολίες στα άτομα που όχι μόνο δεν είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία, αλλά και δυσκολεύονται να μάθουν τον τρόπο μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν ούτως ώστε να δημιουργήσουν το τραγούδι που επιθυμούν.

Παρά τα θετικά στοιχεία που έχει η μουσική βιομηχανία όταν χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη υπάρχουν και κάποια αρνητικά που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Το πρώτο είναι πως για να μπορέσει να δημιουργηθεί μουσική με τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνται στοιχεία τραγουδιών που έχουν «αφήσει εποχή» λόγω κάποιου χαρακτηριστικού τους που τότε θεωρείτο ξεχωριστό. Αρχίζει συνεπώς να γίνεται ανακύκλωση των μουσικών μοτίβων που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν και γενικώς τραγουδιών. Με αυτό τον τρόπο όμως ουσιαστικά δεν δημιουργείται κάτι καινούριο και πρωτοποριακό, απλώς καταλήγουν να αναμασώνται τα ίδια και τα ίδια διαρκώς με αποτέλεσμα πιθανώς να αρχίσει να νεκρώνεται η δημιουργικότητα στη μουσική βιομηχανία.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό που δημιουργεί προβληματισμούς είναι το ότι η επιλογή του μουσικού θέματος που θα ακούει ο χρήστης του διαδικτύου θα στηρίζεται σε προηγούμενες επιλογές του. Σε ποιο βαθμό συνεπώς το άτομο είναι εκείνο που επιλέγει τι θα ακούσει; Εξακολουθεί να είναι δική του επιλογή ή μήπως καταλήγει να επιλέξει η τεχνητή νοημοσύνη που έχει χρησιμοποιηθεί και προωθεί τα τραγούδια και τα μουσικά θέματα που ίσως μας κινήσουν το ενδιαφέρον και μας αρέσουν. Ακόμη όμως κι αν ισχύει αυτό και τελικά οι χρήστες δεν έχουν απόλυτα την επιλογή της μουσικής που ακούν το σίγουρο είναι πως με κριτικό πνεύμα και χάρη στην μεταβλητότητα των προτιμήσεών τους οι άνθρωποι μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνοντας για την ύπαρξη ενός καινούριου τραγουδιού και στη συνέχεια να κρίνουν οι ίδιοι αν τους αρέσει και θα το ακούσουν ξανά ή θα το αλλάξουν.

 

Με πληροφορίες από Forbes