Παιδιά, Τεχνολογία

Καλές πρακτικές για τη χρήση διαδικτύου από τα παιδιά

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναλογιστούμε τις συνέπειες που μπορεί να φέρει το διαδίκτυο στη καθημερινότητα των παιδιών και να επιδιώξουμε να προάγουμε τη σωστή χρήστη του. Η χρήση του διαδικτύου μπορεί να αποτελέσει μια μορφή ψυχαγωγίας για το παιδί αλλά όχι μόνο. Πόσο παραγωγική μπορεί να είναι άραγε η ώρα που δαπανάει το παιδί στο διαδίκτυο; Μπορεί η δραστηριότητα του εκεί να συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη παροχή νέων γνώσεων; Και φυσικά μπορεί η χρήση του διαδικτύου να έχει επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ας ξεκινήσουμε από τα παιχνίδια, κάτι πολύ αγαπημένο και αρεστό από τα μικρότερης ηλικίας παιδιά.

Είναι καλό να γίνεται επιλογή παιχνιδιών με γνώσεις, κουίζ ή παιχνίδια στρατηγικής ώστε το παιδί να αναπτύξει τις δεξιότητες του και να αξιοποιήσει τη κριτική του σκέψη. Είναι σημαντικό η ώρα που αφιερώνει μπροστά από την οθόνη να αποτελεί ευκαιρία για το παιδί και να του προσφέρει νέες πληροφορίες, οι οποίες θα είναι χρήσιμες για τη καθημερινή του ζωή. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η ώρα που δαπανάει το παιδί στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι ορισμένη. Η πολύωρη ενασχόληση με την ηλεκτρονική οθόνη προκαλεί τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές συνέπειες καθώς επίσης και επηρεάζει τη  σχολική πρόοδο των παιδιών και τη κοινωνικοποίηση τους. Το μέτρο σε αυτή τη περίπτωση είναι πολύ σημαντικό καθώς το παιδί θα πρέπει να μάθει να βάζει προτεραιότητες, να φέρνει εις πέρας τις δραστηριότητες που του έχουν ανατεθεί και να ψυχαγωγείται αναλόγως. Αναφορικά με την ποιοτική απασχόληση του παιδιού στον υπολογιστή, το σύστημα PEGI λειτουργεί βοηθητικά ώστε ο γονέας ή το ίδιο το παιδί να συμβουλευτεί για τα κατάλληλα online παιχνίδια.

Ακόμη πολύ χρήσιμη είναι η αξιοποίηση προγραμμάτων προστασίας από ιούς και τα προγράμματα που φιλτράρουν το περιεχόμενο του λογισμικού που έχουμε επιλέξει. Η συμμετοχή του γονέα στη χρήση διαδικτύου από το παιδί είναι καθοριστικής σημασίας. Ο σωστός έλεγχος και η συμβουλευτική πρακτική των γονέων σχετικά με τις ιστοσελίδες, τα βίντεο και τα παιχνίδια που επιλέγουν  τα παιδιά συμβάλει στη ουσιαστική χρήστη του διαδικτύου ώστε να αποφευχθούν τυχόν παράγοντες επικινδυνότητας. Δυστυχώς το  διαδίκτυο ενέχει και κινδύνους ,οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο από τα παιδιά όσο και από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Ο διαδικτυακός εθισμός, το παράνομο και ακατάλληλο περιεχόμενο, η προσβολή από ιούς καθώς και η αποξένωση του παιδιού από το κοινωνικό του περιβάλλον είναι μερικοί από αυτούς.

Επιπρόσθετα, η χρήστη του διαδικτύου μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά για τον χειρισμό των βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, τεχνικές οι οποίες θα συντελέσουν ενισχυτικά στη ζωή τους. Η τεχνολογία και οι εφαρμογές της αποτελούν πλέον έναν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Είναι σημαντικό το παιδί να μάθει να εξοικειώνεται με αυτές τις εφαρμογές και να καθοδηγείται σωστά είτε από τον δάσκαλο πληροφορικής είτε από τους γονείς του στο σπίτι. Οι απορίες και το ενδιαφέρον που θα επιδείξει το παιδί για τον τρόπο που χειριζόμαστε μια ηλεκτρονική συσκευή αλλά και για τα προγράμματα που μπορεί να εγκαταστήσουμε είναι ένα έναυσμα για εκπαίδευση και μάθηση. Η κατάλληλη χρήση του διαδικτύου μπορεί να προσφέρει δεξιότητες επεξεργασίας, κριτικής σκέψης, πρακτικότητας και δημιουργικότητας.