Μη κατηγοριοποιημένο

Ιστός και «ιστός»

Aπό την Ελένη Ατσάρου,

Πολλές από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας προέρχονται από τη φύση κυρίως επειδή στο παρελθόν το πιο κοντινό στον άνθρωπο ήταν η φύση και από αυτή μπορούσε να αντλήσει πληροφορίες για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που υπήρχαν γύρω του, αλλά και τις δυσκολίες είτε όσων αφορά τον τρόπο συλλογής της τροφής του, είτε όσων αφορά την τροφή του, είτε όσων αφορά τον τρόπο που θα χρησιμοποιούσε για να προστατευτεί από τα στοιχεία της φύσης. Τα τελευταία χρόνια όμως η φύση έχει πάψει να αποτελεί το παράδειγμα για τους ανθρώπους καθώς έχουν στραφεί προς την τεχνολογία για να μπορέσουν να γνωρίσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει. Αυτό φαίνεται ειδικά από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται πλέον οι λέξεις ειδικά από τους νέους ανθρώπους.

Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από γλωσσολόγους φαίνεται πως οι λέξεις που στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν για τη φύση όπως η λέξη ιστός (web), το τιτίβισμα (tweet), το σύννεφο (cloud) και διάφορες άλλες, τώρα πια χρησιμοποιούνται για να γίνει αναφορά σε κάποιο τεχνολογικό δημιούργημα. Αυτό φαίνεται ακόμη και μέσα από τα λήμματα των λεξικών στα οποία 9/10 φορές η επεξήγηση που αναφέρεται είναι τεχνολογικής φύσεως. Κατόπιν συγκρίσεως λεξικών της τελευταίας δεκαετίας με εκείνα που είχαν γραφτεί τη δεκαετία του 1990 φαίνεται πως το φυσικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για να γίνουν αναφορές στη φύση σταδιακά αρχίζει να μετατρέπεται σε τεχνολογικό λεξιλόγιο προβληματίζοντας τους γλωσσολόγους, αλλά και τα γηραιότερα μέλη της κοινωνίας.

Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συγγενείς μας αφενός δεν μπορούν να μας καταλάβουν λόγω των διαφορετικών γνωστικών σχημάτων / γνώσεων που έχουν, αλλά και να ανησυχούν για τον τρόπο με τον οποίο εμείς ως νέοι άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε τον περιβάλλοντα χώρο μας και ειδικά τη φύση γύρω μας. Από γλωσσολογικής απόψεως όμως ένας άλλος προβληματισμός που υπάρχει είναι ότι η γλώσσας αρχίζει να φθίνει χάνοντας ένα σημαντικό κομμάτι του πλούτου της είτε πρόκειται για την ελληνική, είτε για την αγγλική, είτε για τη γαλλική, είτε για τη γερμανική, είτε για οποιαδήποτε άλλη γλώσσα υπάρχει στον κόσμο. Για το λόγο αυτό έχει τεράστια σημασία η ορθογραφία σε μια γλώσσα, η χρήση της κάθε λέξεως και η διαρκής επαφή με τη γλώσσα μας. Να μη φοβόμαστε να γνωρίσουμε μια καινούρια λέξη, αλλά προπαντός να μην ξεχνάμε αυτές που ήδη γνωρίζουμε.

 

Με πληροφορίες από The Guardian