Ασφάλεια διαδικτύου

IOS 16 : Δύο νέες παράμετροι ασφαλείας που προλαμβάνουν ψηφιακές απειλές

Η Apple είναι μια από τις εταιρίες τεχνολογίας, της οποίας βασικό γνώρισμα είναι η ασφάλεια του λειτουργικού συστήματος των συσκευών από κακόβουλους χρήστες και υλικό. Με την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος της iOS στην έκδοση 16 η εταιρία έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον λόγο που εκατομμύρια καταναλωτές την επιλέγουν κάθε έτος.

Οι δύο νέες λειτουργίες είναι το Safety Check και Lockdown Mode και αφορούν στην άμεση ανταπόκριση σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο χρήστης αντιμετωπίζει είτε μια φυσική είτε ψηφιακή απειλή.

Το Safety Check είναι μια λειτουργία που σχεδιάστηκε από την Apple με σκοπό να βοηθήσει άτομα των οποίων η σωματική ακεραιότητα κινδυνεύει. Συγκεντρώνει πολλές χρήσιμες εντολές εύκολα προσβάσιμες για τους χρήστες. Χαρακτηριστικά μπορεί ο χρήστης να διαγράψει / απενεργοποιήσει στοιχεία που αφορούν τη τοποθεσία του αλλά και στοιχεία που εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των προσωπικών του δεδομένων.

https://www.youtube.com/watch?v=53s2qy3DCFI

Το Lockdown Mode, επιτελεί βασική λειτουργία κατά τη διάρκεια μιας κυβερνοεπίιθεσης, όπως τη προσβολή της συσκευής μας από κάποιον ιό. Λειτουργεί ως μια είδους καραντίνα για τις συσκευές iOS όπου πρόσθετες λειτουργίες και εφαρμογές από εκείνες που απαιτεί το λειτουργικό σύστημα απομονώνονται, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες για σημεία εισόδου από κακόβουλα προγράμματα και συνάμα χρήστες.  

Ο σκοπός είναι να γίνει ανέφικτο σε προγράμματα παρακολούθησης να ανακαλύψουν και να εκμεταλλευτούν διάφορα κενά ασφαλείας που υπήρχαν και σε προηγούμενες εκδόσεις iOS και τα οποία έδιναν και διακαιώματα πρόσβασης στη συσκευή.

https://www.youtube.com/watch?v=JycrqFbahkc

Πολλοί ειδικοί ασφαλείας βέβαια θεωρούν αυτές τις νέες πρωτοβουλίες της Apple ως περιοριστικό παράγοντα για την κοινότητα της κυβερνοασφάλειας. Όπως υπάρχουν κακόβουλοι χρήστες οι οποίοι προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη συσκευή μας μέσω κενών ασφαλείας, υπάρχουν και πιο έμπειροι χρήστες οι οποίοι προσπαθούν με κοινωφελή σκοπό, να βρουν στο σύστημα σημεία εισόδου, αποκαλύπτοντας στις εταιρίες τις αδυναμίες του συστήματος με σκοπό τη βελτίωση τους. H Apple όμως κλείνοντας όλο και περισσότερο το σύστημα της σε τέτοιου είδους χρήστες δεν βοηθάει την κοινότητα της κυβερνοασφάλειας να εξελιχθεί.

Μπορεί τέτοιες ενέργειες να αποτρέπουν προσωρινά τους κακόβουλους χρήστες, αλλά δεν λύνουν μόνιμα το πρόβλημα με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να επιστρέφουν με περισσότερο ζήλο. Το πρόβλημα εκτός από τα κενά ασφαλείας, βρίσκεται και στην έλλειψη της ενημέρωσης των χρηστών πάνω σε τέτοια ζητήματα. Μια καινούρια πρωτοβουλία που μπορούν να λάβουν οι εταιρίες τεχνολογίας είναι η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων πάνω σε τέτοια ζητήματα.

Πηγές :

www.wired.com