Τεχνολογία

Η τεχνολογία στην υπηρεσία των ατόμων με οπτική αναπηρία

Είναι δεδομένο ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό, κυρίως με θετικό τρόπο, την καθημερινότητα μας και κατ’ επέκταση τη ζωή μας. Ένα από τα πιο θετικά αποτελέσματα της εξέλιξης της είναι η ποικιλία τεχνολογικών ευρημάτων και κατασκευών που προσφέρει σε άτομα με ειδικές ανάγκες έτσι ώστε να συμβάλει στη διευκόλυνση των κινήσεών τους και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Οι νέες επιστημονικές ανακαλύψεις προσφέρουν δυνατότητες και ανέσεις σε ένα πλήθος τομέων του καθημερινού τους βίου, όπως μετακίνηση, αυτοεξυπηρέτηση, μόρφωση, ψυχαγωγία, εργασιακή δραστηριότητα και γενικότερα στην ανεμπόδιστη συμμετοχή τους στον κοινωνικό βίο. Η χρήση των σύγχρονων τεχνικών γνώσεων και μέσων και η επέκταση της τηλεργασίας π.χ, υποβοηθούν την προσπάθεια τους, σωματική και πνευματική, με αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται σε ένα ικανοποιητικό βαθμό στις απαιτήσεις αρκετών επαγγελμάτων. Αυτό συμβαίνει γιατί η άσκηση αρκετών απασχολήσεων προϋποθέτει, λόγω της εξειδίκευσης, ένα συγκεκριμένο μέρος των ανθρώπινων ικανοτήτων και όχι το σύνολο τους. Άρα, τα άτομα αυτά συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό πλαίσιο και αίρεται η απομόνωση και η περιθωριοποίηση τους. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές, οι ρατσιστικές προκαταλήψεις και ο κοινωνικός στιγματισμός πολλών ατόμων οφείλονται στους άτεγκτους νόμους μιας κοινωνίας που αποτιμά την ανθρώπινη αξία με κριτήριο την παραγωγική της δραστηριότητα.

Στην υπηρεσία των ατόμων που πάσχουν από οπτική αναπηρία, η επιστημονική έρευνα και η τεχνολογία δημιούργησε ένα νέο επίτευγμα έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα να μετακινούνται και να αντιλαμβάνονται τον χώρο επιτυχώς, καθώς και να ρυθμίζουν τις κινήσεις τους ευκολότερα. Πιο συγκεκριμένα το σύστημα ονομάζεται Ashirase και τοποθετείται στα παπούτσια ενός ατόμου με προβλήματα όρασης χρησιμοποιώντας GPS έτσι ώστε να εντοπίζει τη θέση του ατόμου, καθώς περιλαμβάνει και ένα μικρό αισθητήρα κίνησης που μπαίνει στο εσωτερικό του παπουτσιού δίχως να ενοχλεί στο περπάτημα. Το μηχάνημα λειτουργεί μέσω μιας συγκεκριμένης εφαρμογής στο κινητό, στην οποία ο χρήστης αποθηκεύει τις συχνές διαδρομές του και το σύστημα μέσω μικρών δονήσεων στο πέλμα, βοηθά το άτομο να φτάσει στον προορισμό του υποδεικνύοντας του τη σωστή κατεύθυνση. Το συγκεκριμένο σύστημα πλοήγησης ανήκει στη Honda και θα είναι διαθέσιμο την άνοιξη του 2023.

Το βοήθημα αυτό είναι πολύ σημαντικό για την καθημερινή κοινωνική λειτουργία των τυφλών ατόμων καθώς λειτουργεί και ως ενθαρρυντικό μέσο και κίνητρο για την προσωπική προσπάθεια της υγιούς ένταξης τους στην κοινωνική δραστηριότητα. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη περίπτωση διαπιστώνουμε ευχάριστα ότι η τεχνολογία τιθέμενη στην εξυπηρέτηση των ανθρωπίνων αναγκών προβάλλει μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση και οργάνωση του κοινωνικού μας βίου.