Εγκλήματα, Τεχνολογία

Η τεχνητή νοημοσύνη στην Εγκληματολογία

Η τεχνητή νοημοσύνη ή AI βρίσκεται γύρω μας πλέον σε πολλές πτυχές της καθημερινότητας. Τι είναι όμως πραγματικά τεχνητή νοημοσύνη που ακούγεται όλο και πιο συχνά τον τελευταίο καιρό, αφορά μόνο το κλάδο της πληροφορικής; Φυσικά και όχι. Αποτελεί τομή και πολλών άλλων επιστημών όπως της ψυχολογίας, φιλοσοφίας, νευρολογίας και της επιστήμης των μηχανικών. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως η μάθηση,  ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα.  Σημαντικό ρόλο κατέχει η τεχνητή νοημοσύνη και στο κλάδο της εγκληματολογίας, συμβάλλοντας να επιτύχουν οι αρχές και οι ερευνητές τα μέγιστα αποτελέσματα. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται εκτενώς  και για τον εντοπισμό απειλών στο κυβερνοχώρο.                                                                                               

Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο εφαρμόζεται για την πρόληψη του εγκληματικών πράξεων είναι το Facial Emotion Recognition (FER), η Αναγνώριση Συναισθημάτων Προσώπου. Πρόκειται για ένα τεχνολογικό μέσο το οποίο αναλύει τις εκφράσεις του προσώπου τόσο από στατικές εικόνες όσο και μέσα από βίντεο, με σκοπό να συλλεχθούν πληροφορίες για τη συναισθηματική κατάσταση κάποιου προσώπου. 

Το FER μπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες ανάλογα με το αν χρησιμοποιεί εικόνες ή βίντεο. Αρχικά το στατικό μέρος FER βασίζεται αποκλειστικά στα αμετάβλητα χαρακτηριστικά του προσώπου που λαμβάνονται με τη προώθηση χαρακτηριστικών από επιλεγμένα πλαίσια έκφρασης κορυφαίων ακολουθιών εικόνων. Έπειτα η δεύτερη κατηγορία είναι το δυναμικό μέρος βασισμένο σε βίντεο FER που χρησιμοποιεί χωροχρονικά χαρακτηριστικά για να σημειώσει τη δυναμική έκφρασης στις ακολουθίες εκφράσεων του προσώπου.

Οι μετρήσεις αξιολόγησης των προσεγγίσεων FER είναι σημαντικό διότι παρέχουν ένα πρότυπο για  ποσοτικές συγκρίσεις. Η τεχνολογία αυτού του περιεχομένου έχει ως στόχο να συλλέξει τα φυσικά πρόσωπα μέσω της επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων και στηρίζεται σε συστήματα, εφαρμογές και λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης, επίσης βασίζεται σε συγκεκριμένα πρότυπα, εκπαιδεύεται και παρέχει πληροφορίες ταυτοποίησης. Έχει τη δυνατότητα να παρέχει σε πραγματικό χρόνο αυτοματοποιημένα συμπεράσματα με αφετηρία τις κινήσεις, τις εκφράσεις του προσώπου, τη στάση του σώματος, τον τόνο ή και τη χροιά της φωνής ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό της επεξεργασίας. Για παράδειγμα σε σχέση με τις πιθανότητες να εγκλιματίσει κάποιος που βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος μιας τράπεζας.

Επίσης στο πανεπιστήμιο του Σικάγο οι ερευνητές έχουν κατασκευάσει ένα αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που αναλύει στοιχεία  και μπορεί να προβλέψει εγκλήματα μια εβδομάδα πριν την τέλεση τους. Το ποσοστό ακρίβειας  φτάνει έως το 90%.  Κατασκευάστηκε και εκπαιδεύτηκε ο αλγόριθμος με βάση τις χρονικές και γεωγραφικές τάσεις βασισμένο σε ιστορικά δεδομένα για τα εγκλήματα κατά της βίας και της ιδιοκτησίας στο Σικάγο. Λειτουργεί χωρίζοντας τη πόλη του Σικάγου σε ένα πλέγμα με κουτάκια ομοιόμορφου μεγέθους.  Η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες πόλεις των Η.Π.Α , δίνοντας παρόμοια αποτελέσματα. Ο Ισάνου Τσατοπανταγιάι επικεφαλής της έρευνας ανέφερε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο μοντέλο ως εργαλείο προσομοίωσης για να δει ο ενδιαφερόμενος τι θα συμβεί αν το έγκλημα αυξηθεί σε μια περιοχή της πόλης ή εάν αυξηθούν οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις σε μια άλλη περιοχή.  

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται εκτενώς στον τομέα της ασφάλειας των υπολογιστών και της εγκληματολογίας στην πρόληψη και στη καταστολή εγκλημάτων. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα ηθικά και νομικά προβλήματα που προκύπτουν καθώς η ανάπτυξη και η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία. Κάποια από αυτά τα προβλήματα είναι το ζήτημα του απορρήτου, ηθικά ή άλλα νομικά ζητήματα.

 

Πηγές:

www.mdpi.com

jolt.law.harvard.edu

books.google.gr

unboxholics.com