Διαδίκτυο, Τεχνολογία

Η σημασία του Wi-Fi εξίσου σημαντική με το ρεύμα και το νερό

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Devolo, μία εκ των μεγαλύτερων εταιρειών στο χώρο των προϊόντων δικτύωσης, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου του 2021, το 77,1% των εργαζομένων αντιμετώπισαν προβλήματα με το Wi-Fi. Η σημασία που έχει πλέον το Wi-Fi σε ένα νοικοκυριό είναι το ίδιο σημαντική με την παροχή ύδρευσης και ρεύματος. Επίσης, το 63,2% των συμμετεχόντων στην έρευνα  ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα με το Wi-Fi: καθημερινά σε ποσοστό 18,4%, κάθε εβδομάδα σε ποσοστό 21,1% και κάθε μήνα σε ποσοστό 23,7%.

Το 73% των ερωτηθέντων έχουν επίγνωση των προβλημάτων σύνδεσης που αντιμετωπίζουν. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό καθώς αποδεικνύει την εξοικείωση των ανθρώπων με την τεχνολογία, αλλά δίνει και τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν μια καλύτερη εικόνα για το ποια θα είναι η κατάλληλη λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο Wi-Fi που τυχόν θα αντιμετωπίσουν.

Το 78,9% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι θεωρούν το Wi-Fi εξίσου σημαντικό για το σπίτι τους, όπως το νερό, το ρεύμα και την θέρμανση. Είναι πλέον φανερό ότι η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι αναγκαία για την επίλυση των καθημερινών μας υποχρεώσεων και κυρίως της τηλεργασίας. Το 63,1%  των συμμετεχόντων επέλεξαν το ρεύμα ως πιο σημαντικό και το 36,8% το νερό. Τέλος, μέσα από την έρευνα προέκυψε ότι το 91,7% έχει προβλήματα Wi-Fi σε διάφορους χώρους του σπιτιού, όπως το υπνοδωμάτιο ή το οικιακό γραφείο.

Σύμφωνα με την εταιρεία Devolo, ο βασικό άξονας της έρευνας ήταν να μπορέσει να βρεθεί μία λύση για την βελτίωση της ποιότητας του Wi-Fi και για την τηλεργασία, καθώς μέσα από την πανδημία του Covid-19 η μέθοδος της τηλεργασίας που αναπτύχθηκε ήρθε για να μείνει.

Τέλος, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν για ποιες λύσεις μπορούν να βρουν για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο Wi-Fi. Το 60,5% απάντησε ότι χρησιμοποιεί repeaters για αναμετάδοση του σήματος αλλά και powerlines για την μετάδοση δεδομένων μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος. Tο 21,1% των συμμετεχόντων ερωτήθηκαν για το ποια τεχνική λύση επιλέγουν για την επίλυση των προβλημάτων με το Wi-Fi και απάντησαν ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα κάποια.

Πηγή: cnn.gr