Εκπαίδευση, Έρευνες, Τεχνολογία

Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαίδευση

Σύμφωνα με τον εκτενέστατο οδηγό της UNESCO η εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης συνεχώς επηρεάζει την εκπαίδευση και την προκαλεί να διαμορφώσει όλο και περισσότερες αλλαγές στο χώρο, σε όλα τα στάδια, από τους μικρούς μαθητές μέχρι τους πανεπιστημιακούς σπουδαστές.

Κατάλληλοι δείκτες έχουν διαμορφωθεί, για να καταγράψουν ποιες ψηφιακές δεξιότητες (Information and communication technologies, ICT) είναι απαραίτητες στους χώρους εργασίας και εκπαίδευσης, ώστε να καλύψουν τις αυξημένες προσδοκίες και ανάγκες της κοινωνίας. Αυτοί οι δείκτες αλλάζουν στο πέρασμα των χρόνων, αλλά και σύμφωνα με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Οι νέοι που εκπαιδεύονται πάνω στα νέα δεδομένα, έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητες τους και να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Για την απόκτηση τώρα των ψηφιακών δεξιοτήτων κρίνεται απαραίτητη η καλή γνώση της γλώσσας σε γραπτό, προφορικό επίπεδο αλλά και αριθμητικής. Δυστυχώς όμως, τα μεγαλύτερα ποσοστά νέων αλλά και ενηλίκων που κατέχουν ψηφιακές δεξιότητες προέρχονται από πιο πλούσιες οικονομικές χώρες, όπου η παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού βρίσκεται σε διάθεση, σε σύγκριση με αναπτυσσόμενες χώρες που δεν έχουν ακόμα καλύψει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τεχνολογικές εγκαταστάσεις.

Συνεπώς, για να επιστρέψουμε στο αρχικό μας ζήτημα με την εκπαίδευση, γίνεται κατανοητό πως για να την απόκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων είναι καίριο να υπάρξει και μία κατάλληλη εκπαίδευση που να ικανοποιεί τα κενά γύρω από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Η παρουσία τεχνολογικών εργαλείων όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά «smartphones» βελτιώνουν την διαδικασία της εκμάθησης, με κατευθείαν έκθεση στο πρακτικό κομμάτι, χωρίς πολλές θεωρητικές λεπτομέρειες που μπορεί να μην επιφέρουν και το αντίστοιχο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα σχολεία στις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο, έχουν προμηθευτεί με υπολογιστές που επιτρέπουν την πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό και κάνουν την απόκτηση πληροφοριών και γνώσεων πολύ ευκολότερη. Η σωστή χρήση τους, ενισχύει το ενδιαφέρον των μαθητών να στραφούν στην ψηφιακή αναζήτηση και εκμάθηση, καθώς όλο και περισσότερα πράγματα καταφέρνουν να αποκομίσουν στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τον κόσμο της εξελιγμένης τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές όπως το «ChatGPT» προσφέρουν καινοτόμες, δημιουργικές και ταυτόχρονα γεμάτες αμφισβήτηση λύσεις. Το τελευταίο λειτουργεί μάλιστα ως ένα επιπρόσθετο σχόλιο γύρω από αυτού του είδους λογισμικά που με λάθος χρήση μπορεί να προβούν ανησυχητικά.

Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης έχει εξίσου συνεισφέρει και στην αύξηση ενδιαφέροντος στις σπουδές των επιστημών STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), μεταφράζοντας στον ελληνικό όρο θετικές επιστήμες. Το γεγονός αυτό από μόνο του, επιφέρει αλλαγές τόσο στο ίδιο το περιεχόμενο των σπουδών και στις ύλες τους όσο και στο βαθμό δυσκολίας των επιστημών, καθώς πλέον δεν μιλάμε απλά για βασικές γνώσεις γύρω από πληροφορική και μηχανική αλλά για προχωρημένες και αρκετά εξειδικευμένες πληροφορίες που απαιτούν και υψηλά επίπεδα ικανοτήτων, τόσο στον χώρο των μαθηματικών και της μηχανικής, όσο στην ψηφιακή πραγματικότητα και δεοντολογία.

Η τεχνητή νοημοσύνη ωστόσο, βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια επίδρασης στον χώρο της εκπαίδευσης και καθώς επιζητούνται απαντήσεις σε επερχόμενα ζητήματα, σχετικές έρευνες λαμβάνουν χώρα και ετοιμάζονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην κοινωνία μέσα στα επόμενα χρόνια. Η UNESCO είναι βέβαιη, ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε, θα παρατηρήσουμε θεμελιώδεις αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και στην αντιληπτική μας ικανότητα να κατανοήσουμε και να εκτιμήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και την προσφορά της.

Πηγή:    

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385723