Εκπαίδευση

Η αξία και η συμβολή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Στο σύγχρονο κόσμο ολοένα και περισσότερο οι πολιτισμοί αναμειγνύονται , έρχονται σε επαφή και αλληλεπιδρούν με αποτέλεσμα να είναι πλέον απαραίτητη η αρμονική συνύπαρξη τους και η αποδοχή του διαφορετικού.

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης λοιπόν φέρνει πιο κοντά τους λαούς ,τη κουλτούρα τους καθώς και τα στοιχεία διαφόρων πολιτισμών. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζει κανείς το διαφορετικό και στη συνέχεια να το αποδέχεται επιδεικνύοντας σεβασμό. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα παιδιά από μικρή ηλικία έρχονται σε επαφή με τη διαφορετικότητα και γνωρίζουν νέους πολιτισμούς. Αυτό οφείλεται στη διαπολιτισμικότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει ένα σχολείο αφού φιλοξενεί παιδιά από άλλες χώρες. Η συναναστροφή των παιδιών με συνομηλίκους τους από άλλους πολιτισμούς είναι μια ευκαιρία για εκμάθηση νέων γνώσεων. Όμως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξασφαλιστεί η ομαλή αυτή αλληλεπίδραση και η αποδοχή της διαφορετικότητας. Σε αυτό συμβάλει η διαπολιτισμική εκπαίδευση ,η οποία αποτελεί έναν κλάδο που ακμάζει τα τελευταία χρόνια με σκοπό την γνωριμία αλλά και τη δημιουργία ενός θετικού συναισθήματος απέναντι στη διαφορετική κουλτούρα.

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση επιδιώκει να επιτύχει την εξομάλυνση αυτών των διαφόρων ώστε να αποφευχθούν τυχόν διακρίσεις , αρνητικά σχόλια και ο αποκλεισμός. Δυστυχώς δεν είναι λίγες οι φορές που παιδιά προερχόμενα από άλλη χώρα βρίσκονται στο περιθώριο λόγω κοινωνικών στερεοτύπων. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να αλλάξει η διαπολιτισμική εκπαίδευση καθώς εστιάζει στην ομαλή συνύπαρξη των ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικά έθνη ,την ένταξη τους σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και την αποδοχή τους από τη χώρα υποδοχής. Ουσιαστικά μέσα από την εκπαίδευση αυτή ,τα παιδιά γνωρίζουν τις αξίες και τα ήθη των άλλων πολιτισμών , αναπτύσσουν θετικά συναισθήματα προς τη διαφορετικότητα με στόχο την κατανόηση και τον σεβασμό ως προς αυτή.

Στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δίνεται έμφαση σε ορισμένους άξονες.

  • Εκμάθηση εννοιών που σχετίζονται με τα στοιχεία των άλλων πολιτισμών (ήθη ,έθιμα ,παραδόσεις )
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω συμβουλευτικής σε μαθητές που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες
  • Κατανόηση της πολυπολιτισμικότητας και των συνεπειών που αυτή φέρει σε μια σχολική κοινότητα
  • Δεξιότητες για ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας παιδιών

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά που προέρχονται από κάποια άλλη χώρα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες κοινές με τα παιδιά της χώρας υποδοχής ,να μάθουν να δουλεύουν μαζί και να επικοινωνούν. Η επικοινωνία δεν είναι μόνο λεκτική αλλά αποτελείται και από τη γλώσσα τους σώματος ,την οπτική επαφή ,στοιχεία που βοηθούν στην αλληλεπίδραση και στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων. Ο κοινός κωδικός επικοινωνίας, ο οποίος θα αναπτυχθεί με τον καιρό συμβάλει στην ομαλή προσαρμογή των παιδιών σε ένα νέο περιβάλλον ,στο οποίο θα αισθάνονται μέρος της ομάδας και δεν θα βρίσκονται απομονωμένα. Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιβλέπουν τη συνεργασία των παιδιών και να φροντίζουν να συνεισφέρουν σε αυτή με τις γνώσεις και την εμπειρία τους.

Η παρέμβαση του εκπαιδευτικού κρίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις απαραίτητη ώστε να επέλθει ισορροπία ανάμεσα στις σχέσεις των μαθητών. Επίσης είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η ψυχολογία τόσο των παιδιών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια όσο και των παιδιών που προσπαθούν να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα. Σε αυτό ίσως φανεί χρήσιμη η συμβολή του σχολικού ψυχολόγου ,ο οποίος μπορεί να επιδείξει κατάλληλους τρόπους και τεχνικές διαχείρισης συναισθημάτων.