Ασφάλεια διαδικτύου, Διαδίκτυο, Κοινωνία

Η ανωνυμία του διαδικτύου και νομικά ζητήματα

Κάτι, που έχουμε ακούσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, είναι ότι στο διαδίκτυο υπάρχει ανωνυμία. Παρόλο, που αυτό είναι σχετικό και ισχύει μερικώς, η αρνητική όψη του φαινομένου αυτού είναι μεταξύ άλλων η κακία και η βωμολοχία, που πηγάζει από αυτήν τη φαινομενική ανωνυμία. Στο διαδίκτυο γενικότερα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ειδικότερα δεν είναι λίγες οι φορές, που κάποιοι δημιουργούν και χρησιμοποιούν ψεύτικα προφίλ με ψευδώνυμα, το οποίο γεγονός ονομάζεται “ψευδώνυμη επικοινωνία”, με σκοπό να σχολιάσουν αρνητικά ή / και υβριστικά δημοσιεύσεις και προφίλ άλλων χρηστών, διασήμων ή μη.

Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις η ανωνυμία ή η ψευδωνυμία στο διαδίκτυο έχει χρησιμοποιηθεί για την τέλεση παράνομων, τρομοκρατικών και άλλων ενεργειών, που διαφορετικά θα είχαν οδηγήσει τον δράστη της πράξης αυτής στην επιβολή των ανάλογων ποινών. Με άλλα λόγια, το άτομο αυτό, που επιχειρεί να επικοινωνήσει στο διαδίκτυο ανώνυμα ή ψευδώνυμα προσπαθεί να αποποιηθεί κάθε είδους ευθύνης και να αποφύγει κάθε συνέπεια της επικοινωνίας του. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο χρειάζεται να αναφέρουμε ότι πλήρης ανωνυμία στο διαδίκτυο δεν μπορεί να υπάρξει, καθώς στο διαδίκτυο αφήνουμε πάντα τα “ίχνη” μας, τα οποία μπορούν να ανιχνευτούν. Με τη χρήση, βέβαια, των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων από έμπειρους γνώστες του διαδικτύου και της τεχνολογίας είναι δυνατόν η ανίχνευση στοιχείων να καθίσταται σχεδόν αδύνατη ή/και κοστοβόρα.

Η κατάσταση αυτή, λοιπόν, εγείρει διάφορα ερωτήματα γύρω από την τροποποίηση του νομικού πλαισίου ή όχι σχετικά με τη ρύθμιση της ανωνυμίας και της ψευδωνυμίας. Πρώτα από όλα ένα τέτοιο εγχείρημα, η εφαρμογή, δηλαδή, περιοριστικών μέτρων στην προστασία των προσωπικών και ευαίσθητων πληροφοριών, θα ήταν σχεδόν μη πραγματοποιήσιμο. Επιπλέον, αν ψηφιζόταν ένα τέτοιο νομοθέτημα, το οποίο απαγορεύει την ανωνυμία ή ψευδωνυμία στο διαδίκτυο, είναι πιθανόν να δημιουργούσε ακόμη σημαντικότερο πρόβλημα στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, που πλέον νοούνται και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα ως θεμελιώδη δικαιώματα του εκάστοτε πολίτη.

Καταλήγουμε, έτσι, στο συμπέρασμα ότι ζητήματα, που σχετίζονται με την ανωνυμία στο διαδίκτυο, είναι πολύ περισσότερο από αμφιλεγόμενα, καθώς και ότι χρειάζεται περαιτέρω εξέταση όλων των παραμέτρων από αρμόδιους και σχετικούς φορείς.

Πηγή: academia.edu