Chatbots, Τεχνητή Νοημοσύνη

GPT Zero: Τι είναι, για ποιον λόγο δημιουργήθηκε και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του

Γράφει η Αθανασία Κουμπή 

Με το πέρασμα του χρόνου η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence, AI) αποκτά ολοένα και πιο γερές βάσεις, τόσο στο πλαίσιο της τεχνολογίας, όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Η κοινωνική εγκαθίδρυση της και η επιτυχία που έχει γνωρίσει, οδηγεί στην αύξηση των ρομποτικών της μοντέλων συνομιλίας (chatbots) με τις εταιρίες να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για μια κυρίαρχη θέση στην τεχνολογική ιεραρχία, αλλά και τα αντίστοιχα κέρδη που αυτή αποφέρει. Την συγκεκριμένη τεχνολογία, ωστόσο, χρησιμοποίησε και ένας φοιτητής δημοσιογραφίας, για να δημιουργήσει μια εφαρμογή, που θα υπονόμευε τις ήδη υπάρχουσες. Ο λόγος για τον Edward Tian, τον οποίο απασχόλησε ιδιαίτερα ο αντίκτυπος που μπορεί να έχουν τα γλωσσικά chatbots στην εκπαιδευτική διαδικασία και εμπειρία.

Αυτή του η ανησυχία τον οδήγησε στη δημιουργία μιας τεχνολογίας που φέρει το όνομα “GPT Zero”. Η τεχνολογία αυτή είναι ικανή να διερευνά και να αναγνωρίζει πότε ένα κείμενο έχει γραφεί από άνθρωπο και πότε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, η συγκεκριμένη λειτουργία βασίζεται στην πληθώρα γλωσσικού υλικού, τρόπων γραφής, καθώς και συγγραφικών έργων που εμπεριέχει και με βάση τα οποία διενεργείται η σύγκριση με αντίστοιχα γλωσσικά στοιχεία των chatbots. Παρά την πρωτοπόρα φύση του GPT Zero, αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργία του οφείλεται στο GPT-3 ως λογισμικό, από το οποίο και τροφοδοτείται.

Η ιδιαίτερη ικανότητα του GPT Zero να ελέγχει και να εντοπίζει κείμενο που έχει συγγραφεί από κάποιο γλωσσικό μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να καταστεί εξαιρετικά χρήσιμη στους εκπαιδευτικούς κάθε είδους. Το συγκεκριμένο εργαλείο θα επιτρέπει σε δασκάλους και καθηγητές να αναγνωρίζουν το παραγμένο, από την τεχνητή νοημοσύνη, λεκτικό υλικό και ως εκ τούτου να διαθέτουν μεγαλύτερο έλεγχο της εκπαιδευτικής επίδοσης των μαθητών τους. Επιπρόσθετα,  ευνοείται, με αυτόν τον τρόπο, και η κατεξοχήν δημιουργικότητα των εκπαιδευόμενων, την οποία υπονόμευε ο αναφερόμενος εύκολος και ταχύς τρόπος συγγραφής εργασιών. Ο Tian, επομένως, δεν ήταν διατεθειμένος να διακινδυνεύσει μια από τις ξεχωριστές ιδιότητες της ανθρώπινης φύσης, αυτή της δημιουργικής γραφής.

Ωστόσο, το GPT Zero, όπως και κάθε νέα τεχνολογία φέρει και κάποιες ελλείψεις, οι οποίες δυσκολεύουν τους ανθρώπους στην χρήση της εφαρμογής και μειώνουν, σε κάποιο βαθμό, την αποτελεσματικότητα της. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω αδυναμιών είναι το γεγονός ότι το λογισμικό, ενώ διακρίνεται από σαφή ικανότητα εντοπισμού εμπλοκής της τεχνητής νοημοσύνης σε μακρές περιόδους λόγου, δε θα μπορούσε να ειπωθεί κάτι παρόμοιο και σε περιπτώσεις σύντομων κειμένων. Το GPT Zero αντιμετωπίζει δυσκολίες κατά τη σύγκριση τους, όπως συμβαίνει, επίσης, και στη διαδικασία ανάλυσης κειμένων τα οποία προέρχονται από μη συμβατά με το ίδιο μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Κλείνοντας, έχουν υπάρξει διαμαρτυρίες από χρήστες της εφαρμογής στις οποίες αναφέρουν ότι ο χρόνος ανταπόκρισης στο εκάστοτε αίτημα τους είναι μεγάλος. Εντούτοις, ο Edward Tian απάντησε στις αντίστοιχες διαμαρτυρίες υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα θέμα, το οποίο επεξεργάζονται οι προγραμματιστές του προσπαθώντας να το διορθώσουν και να φέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους σταθερούς και μελλοντικούς χρήστες της εφαρμογής.

Εν κατακλείδι, τα τελευταία χρόνια, το πλήθος των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης συνεχώς αυξάνεται. Μαζί με αυτό αυξάνονται και οι αμφιβολίες του κοινού για τις αλλαγές που αυτά θα επιφέρουν σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Η συνέπεια τους συνοψίζεται στην καχυποψία για δοκιμή κάθε τεχνολογικής καινοτομίας και την προσπάθεια κατεδάφισης τους, με την κοινωνία και την τεχνολογία, όμως, άρρηκτα συνδεδεμένες να παρέχουν στους ανθρώπους ένα μέλλον εμποτισμένο με μεταβολές και διαρκή εξέλιξη.

Πηγή:

https://www.thesun.co.uk/tech/23057404/gpt-zero-chat-detector/