“Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που θα αναγνωρίζει και θα απορρίπτει τη βία. Χρειαζόμαστε μια κοινωνία με ανθρώπους, με άλφα κεφαλαίο!”

Φόρμα Συμμετοχής

Contact us by filling out the form below.