Διαδικτυακές απειλές, Διαδίκτυο

Free Downloading μήπως δεν είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται;

Aπό την Ράνια Μαγουνάκη,

Η δωρεάν λήψη προγραμμάτων αποτελεί πρωταρχική επιλογή για τους χρήστες του διαδικτύου προκειμένου να αποκτήσουν οποιοδήποτε πρόγραμμα επιθυμούν χωρίς την απώλεια χρημάτων. Υπάρχουν αρκετές αξιόπιστες ιστοσελίδες οι οποίες προσφέρουν χρήσιμα προγράμματα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών, ενώ παράλληλα παρέχεται και λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source) το οποίο διατίθεται δωρεάν.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις που η πηγή λήψης λογισμικού δεν είναι αξιόπιστη, οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν είναι υψίστης σημασίας. Αρχικά, το συνηθέστερο είδος κακόβουλου λογισμικού που μπορεί να προσβάλει έναν υπολογιστή έπειτα από την λήψη ενός προγράμματος είναι οι ιοί, προγράμματα τα οποία εγκαθίστανται στους υπολογιστές και προκαλούν βλάβη ή ακόμη και καταστροφή του λειτουργικού συστήματος. Ο ιός Trojan ή δούρειος ίππος είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στην πραγματικότητα εγκαθιστά άλλα επικίνδυνα προγράμματα τα οποία μπορούν να διαγράψουν/τροποποιήσουν ακόμη και να αντιγράψουν δεδομένα.

Ακόμη, το Adware όπως ονομάζεται είναι ένα είδος κακόβουλου λογισμικού το οποίο δημιουργεί ανεπιθύμητη αναδυόμενη διαφήμιση ακατάλληλου περιεχομένου. Φαινομενικά, δεν ακούγεται και τόσο επικίνδυνο, ωστόσο τέτοιου είδους διαφημίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ιστότοπους οι οποίοι εμπεριέχουν ιούς. Πολύ συχνό φαινόμενο είναι οι παραπλανητικές διαφημίσεις που προειδοποιούν για κάποιον ιό, με αποτέλεσμα οι χρήστες που δεν το γνωρίζουν να τις επιλέγουν και να οδηγούνται στην λήψη κακόβουλων λογισμικών.

Επομένως, μέσω των επιθέσεων που προαναφέρθηκαν οι υπολογιστές μπορούν να μετατραπούν σε ζόμπι όπως χαρακτηρίζονται και ο έλεγχος τους να γίνεται αποκλειστικά από τους χάκερς είτε για επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DDoS) είτε για την απόσπαση χρηματικών ποσών.

Επίσης, το κατασκοπευτικό λογισμικό ή αλλιώς Spyware έχει ως στόχο την συλλογή δεδομένων η οποία επιτυγχάνεται μέσω της καταγραφής των στοιχείων που πληκτρολογεί ο χρήστης ή μέσω ανάγνωσης αρχείων σε πραγματικό χρόνο. Τονίζεται ότι η χρήση πειρατικού λογισμικού για δωρεάν λήψη προγραμμάτων είναι παράνομη ενώ οι αρνητικές επιπτώσεις της είναι άμεσες.

Εν κατακλείδι, όσο η λήψη λογισμικού γίνεται από έγκυρες και αξιόπιστες πηγές χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία (π.χ antivirus) τότε οι πιθανότητες εμφάνισης κινδύνων είναι μηδαμινές. Επιπλέον, η χρήση προγραμμάτων ελέγχου των αρχείων πριν την εκτέλεση τους είναι μια καλή λύση για αποφυγή κινδύνων.

  1. “Dangers of Free Downloads” (https://www.nortonsecurityonline.com/security-center/dangers-of-free-downloads.html)
  2. “Is downloading free software safe?”, Kate Kershner, 19 September 2012, HowStuffWorks.com (https://computer.howstuffworks.com/downloading-free-computer-software-safe1.htm)
  3. “Are You Aware of the Dangers Lurking in Free Apps?”, Michael Sanchez, 12 June 2012 (https://blogs.cisco.com/smallbusiness/are-you-aware-of-the-dangers-lurking-in-free-apps)
  4. “The Dangers of Downloading Illegal Software”, 30 June 2012 https://www.iceni.com/blog/the-dangers-of-downloading-illegal-software/