Μη κατηγοριοποιημένο

Eρευνητές προτείνουν μια νέα προσέγγιση για την κατάργηση των forum μίσους στο διαδίκτυο!

Μέχρι τώρα, οι εταιρείες με σκοπό την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου έχουν δοκιμάσει δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη είναι να απαγορεύσουν την είσοδο σε μεμονωμένους χρήστες που φαίνεται να δημιουργούν αυτές τις εκρήξεις μίσους, ενώ η δεύτερη αφορά την άμεση κατάργηση μεγάλων σελίδων και διαδικτυακών ομάδων που προβάλουν απόψεις μίσους προς άλλους και προωθούν επικίνδυνες πράξεις τόσο προς άλλες ομάδες ατόμων όσο και προς τους ίδιους τους τους εαυτούς.

Πώς λειτουργούν αυτές οι ομάδες;

Όπως η έρευνα του καθηγητή Neil Johnson (George Washington University) αναφέρει πως, οι ομάδες μίσους που οργανώνονται σε σελίδες όπως το Facebook ή το ρωσικό κοινωνικό δίκτυο VKontakte, είναι εξαιρετικά ανθεκτικές και παρά την συνεχή παρακολούθησή τους από τις αρχές, καταφέρνουν να εξαπλώνονται. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες αυτών των ομάδων δεν μπορούν να εντοπιστούν γεωγραφικά και συνδέονται μεταξύ τους μέσω παγκόσμιων ηλεκτρονικών «αυτοκινητόδρομων» που διευκολύνουν την εξάπλωση του μίσους στο διαδίκτυο σε διάφορες χώρες, ηπείρους και γλώσσες. Όταν οι ομάδες αυτές πραγματοποιούν επιθέσεις μίσους τότε οι διαχειριστές της εκάστοτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης οφείλουν να τους αφαιρέσουν από την σελίδα και να τους απαγορεύσουν την χρήση της. Αυτό πολλές φορές έχει ως αποτέλεσμα την συσπείρωση των ομάδων αυτών και την άμεση δημιουργία ισχυρότερων δεσμών μεταξύ τους. Σε ορισμένες κιόλας περιπτώσεις, δύο ή περισσότερα μικρά «συμπλέγματα» μπορούν να συγχωνευθούν για να σχηματίσουν ένα μεγαλύτερο σύμπλεγμα, με σκοπό να προκαλέσουν μεγαλύτερο κακό.

lifo.gr

Πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από τις ομάδες μίσους σε κοινωνικές πλατφόρμες;

Οι ερευνητές υποστηρίζουν μια προσέγγιση τριών σταδίων για τη μείωση της επιρροής των ομάδων μίσους:

  1. Κατάργηση μικρότερων, πιο απομονωμένων ομάδων μίσους.

Παρά τον κίνδυνο συγχώνευσης μικρότερων ομάδων μίσους σε μία, οι ερευνητές συστήνουν την συνεχόμενη απαγόρευση χρήσης κοινωνικών σελίδων σε χρήστες που φαίνεται να προκαλούν περιστατικά μίσους σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Η απαγόρευση τυχαίων μικρότερων δειγμάτων μίσους από κάθε «σύμπλεγμα» πιστεύεται πως θα αποδυναμώσει τις μεγαλύτερες ομάδες και με την πάροδο του χρόνου θα βοηθήσει στην εξάλειψή του φαινομένου.

  1. Δημιουργία ομάδων με σκοπό την υπεράσπισης των χρηστών που έχουν πέσει θύματα μίσους και την καταπολέμηση αυτών των πράξεων μέσω διάδοσης θετικών μνημάτων και την σωστή χρήση του διαδικτύου.
  2. Τέλος, ερευνητές αποκαλύπτουν πως ο γρηγορότερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος εξάλειψης αυτών των ομάδων μίσους είναι να στραφούν τα μέλη της το ένα ενάντια στο άλλο. Πιο συγκεκριμένα, η σπείρα αμφιβολιών και ανταγωνιστικών απόψεων μεταξύ των μελών θα δημιουργήσει δυσκολίες στην σύσταση της ομάδας τους και θα οδηγήσει στην μη ομαλή λειτουργία και τον διχασμό της.