Διαδίκτυο, Κοινωνία

Ελλάδα | Οι γυναίκες καλύπτουν μόλις το 25% των θέσεων εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET SA), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Women in Tech Greece», στο πλαίσιο των διαδικτυακών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν, προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι γυναίκες καλύπτουν μόλις το 25% των θέσεων εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας στην Ελλάδα, ενώ μόνο το 3% εξαυτών βρίσκεται σε θέσεις ευθύνης και ηγεσίας. Διοργανώθηκαν με σκοπό, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αφορούν στη σταδιοδρομία στον τομέα της τεχνολογίας.

Δυστυχώς, οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας αντικατοπτρίζονται σε διάφορους τομείς εργασίας και ένας από αυτούς είναι ο τεχνολογικός. Παρόλο που έχουν γίνει σημαντικά βήματα όσον αφορά την ενημέρωση και την ενασχόληση των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας, τα ποσοστά τόσο των γυναικών που απασχολούνται επαγγελματικά στον συγκεκριμένο κλάδο είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε ότι εάν δεν ενισχυθεί η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας, θα αυξηθεί το «έμφυλο ψηφιακό» χάσμα.

Στις εν λόγω εκδηλώσεις συζητήθηκαν βασικοί άξονες προτάσεων, με στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και την συνολικότερη ενθάρρυνση των γυναικών για την ενασχόληση και την εξέλιξη τους στον τομέα της τεχνολογίας και αναδείχθηκαν τα εξής:

  • Είναι αναγκαία η προβολή θετικών γυναικείων προτύπων που διακρίνονται στις τεχνολογίες μέσω δικτύων διασυνδεσιμότητας, υποστήριξης και δράσεων mentoring, με στόχο την ενδυνάμωση κοριτσιών και νέων γυναικών.
  • Η δια βίου εκπαίδευση των γυναικών με στόχο τη συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη τους επαγγελματικά.
  • Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων από το σχολείο και σε όλη τη διάρκεια της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης με στόχο την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων που μαστίζουν την κοινωνία και την κάνουν να πηγαίνει χρόνια πίσω σε στερεοτυπικές αντιλήψεις.
  • Η Πολιτεία πρέπει να συνεργάζεται με την αγορά εργασίας και στην κοινωνία των πολιτών για κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ισότιμη πρόσβαση στον τομέα της Τεχνολογίας.

Πηγές:

in.gr

athensvoice.gr

fortunegreece