Διαδίκτυο, Κοινωνία, Τεχνολογία

Έκθεση McKinsey: Το metaverse θα δημιουργήσει πιθανώς 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία έως το 2030

Η επιτυχία του metaverse θα βασίζεται στον στόχο της μεγιστοποίησης της ανθρώπινης εμπειρίας, με σκοπό την παροχή θετικών εμπειριών για τους καταναλωτές, τους τελικούς χρήστες και τους πολίτες.

Ενώ το 2022 η κρίση στις αγορές παρακίνησε τον ενθουσιασμό γύρω από τα εκκολαπτόμενα υπο-οικοσυστήματα κρυπτογράφησης, όπως τις μη ανταλλάξιμες μάρκες (NFT), το metaverse παραμένει σε καλή θέση για μια μακροπρόθεσμη δέσμευση. Λαμβάνοντας υπόψιν τις μυριάδες καταναλωτικές και εργασιακές χρήσεις στις οποίες το metaverse μπορεί να φανεί χρήσιμο, μια αναφορά της McKinsey & Company υπογραμμίζει τη δυνατότητα αυτής της τεχνολογίας να δημιουργήσει αξία εώς και τρία τρισεκατομμύρια δολάρια ώς το 2030.

Προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του metaverse, η έκθεση υπογράμμισε την ανάγκη για τέσσερις τεχνολογικούς παράγοντες: συσκευές (επαυξημένης/εικονικής πραγματικότητας, αισθητήρες, οπτικά και περιφερειακά μέσα), διαλειτουργικότητα και ανοιχτά πρότυπα, πλατφόρμες διευκόλυνσης και εργαλεία ανάπτυξης. Ωστόσο, η επιτυχία του metaverse σταθμίζεται από τη μεγαλύτερη εστίαση στη μεγιστοποίηση της ανθρώπινης εμπειρίας με στόχο την παροχή θετικών εμπειριών για τους καταναλωτές, τους τελικούς χρήστες και τους πολίτες.

Μέχρι σήμερα, διάφοροι κλάδοι έχουν υιοθετήσει πρωτοβουλίες γύρω από το μάρκετινγκ, τη μάθηση και τις εικονικές συναντήσεις. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με έρευνα ανωτέρων στελεχών της McKinsey τον Απρίλιο δεν έχουν υιοθετηθεί πάρα πολλές πρωτοβουλίες όσον αφορά το metaverse ακόμα.

“Το metaverse είναι πολύ μεγάλο για να αγνοηθεί” λέει η έκθεση, τονίζοντας τον αντίκτυπο που έχει στην εμπορική και προσωπική ζωή. Ο McKinsey υπολόγισε ότι πάνω από το 50% των ζωντανών εκδηλώσεων θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο metaverse μέχρι το 2030, δημιουργώντας έτσι δυνητικά αξία ώς και πέντε τρισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε το Dating.com, το metaverse βρίσκεται επίσης σε καλή θέση για να φιλοξενήσει και τους σύγχρονους ρομαντικούς, με ένα τρίτο των ερωτηθέντων εργένηδων να δείχνει ενδιαφέρον για ένα ραντεβού στον εικονικό κόσμο. Η διαδικτυακή πλατφόρμα matchmaking είπε: “Με τις εξελίξεις στην τεχνολογία των εφαρμογών γνωριμιών και το metaverse, όλο και περισσότεροι είναι ανοιχτοί στο να κάνουν διασυνδέσεις με άτομα από διαφορετικές πόλεις, χώρες και ηπείρους.

Με το metaverse, οι εργένηδες είναι ανοιχτοί στα ραντεβού με άτομα από διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες.

Πηγή : https://cointelegraph.com/news/metaverse-to-possibly-create-5t-in-value-by-2030-mckinsey-report