Μη κατηγοριοποιημένο

Διαφορετική οπτική

Aπό την Ελένη Ατσάρου,

Siri. Μια από τις τελευταίες δημιουργίες της εταιρείας Apple που χρησιμεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών και ως ένα βαθμό στην επίλυση αποριών που μπορεί να έχει ο κάτοχος μιας συσκευής που υποστηρίζει αυτή την εφαρμογή. Η ύπαρξη μιας εφαρμογής όπως αυτή έχει ανάγκη από αναβαθμίσεις προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών. Για το λόγο αυτό όποτε κρίνεται απαραίτητο δημιουργείται μια καινούρια έκδοση που όταν εγκατασταθεί μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η εφαρμογή και να εξυπηρετήσει σε περισσότερες περιπτώσεις τους χρήστες αυτής. Στην περίπτωση της εφαρμογής Siri η τελευταία αναβάθμιση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα έχει τις ρίζες της στο γεγονός ότι εξετάστηκαν ζητήματα όπως ο φεμινισμός και η ηθική. Λεπτά ζητήματα για τον κάθε άνθρωπο που γίνονται αντιληπτά με διαφορετικό τρόπο και για το λόγο αυτό σε κάποιες περιπτώσεις επιδέχονται πολλές ερμηνείες.

Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτά και ερμηνεύονται αυτά τα θέματα είναι η οπτική του κάθε ανθρώπου. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται το θέμα και στη συνέχεια προσπαθεί να το ερμηνεύσει. Μια από τις βασικότερες παραμέτρους που επηρεάζει την απόφαση του καθενός και τον ωθεί στο σχηματισμό συγκεκριμένων απόψεων, στάσεων και αντιλήψεων είναι το φύλο του. Λόγω αυτού μπορεί να αντιληφθεί διαφορετικά το κάθε θέμα που προκύπτει και κατά κύριο λόγο να το αξιολογήσει μέσα από τα δικά του κριτήρια, τοποθετώντας γνωστικά φίλτρα που του είναι οικεία.

Ο τρόπος με το οποίο εξετάζεται κάθε θέμα διαφέρει αναλόγως του φύλου κι αυτό φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από τον τρόπο που αναπτύσσονται κάποιες εφαρμογές για τα κινητά. Στην περίπτωση της εφαρμογής Siri η επίδραση που ασκεί το φύλο είναι μεγάλη και φαίνεται από τις απαντήσεις που έχει σχεδιαστεί να δίνει στο χρήστη η εφαρμογή σε ερωτήματα όπως «Τι είναι ο φεμινισμός;» ή «Είσαι φεμινίστρια;». Μέσα από αυτές τις απαντήσεις που είχαν σχεδιαστεί γινόταν εμφανές πως εκείνοι που τις είχαν σχεδιάσει ήταν στην πλειοψηφία τους άνδρες. Η διαφορά στην αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τα δύο φύλα, όπως επίσης και άλλα ηθικά ζητήματα φαίνεται πως ήταν ο βασικός λόγος για την τελευταία αναβάθμιση που πραγματοποιήθηκε στην εφαρμογή Siri.

Ένα άλλο ζήτημα όμως που προέκυψε είναι αυτό της απασχόλησης των γυναικών στο στάδιο του σχεδιασμού μιας εφαρμογής όπως αυτή, καθώς λόγω της διαφορετικής αντίληψης που έχουν τα δύο φύλα μπορούν να σχεδιαστούν πολλές διαφορετικές απαντήσεις σε θέματα όπως είναι οι ευθύνες που έχει το κάθε φύλο, τα δικαιώματά του, αλλά και μερικά άλλα καθημερινά ζητήματα. Το ζήτημα της απασχόλησης του κάθε φύλου δεν είναι εύκολο, όπως επίσης δεν είναι εφικτός ο σχεδιασμός μιας εφαρμογής με τον ίδιο ακριβός τρόπο και από τα δύο φύλα. Ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να αντιληφθεί το κάθε φύλο διαφορετικά ένα θέμα είναι αυτό που καθιστά σημαντική και ενδιαφέρουσα την οπτική του. Για το λόγο αυτό στο ζήτημα του σχεδιασμού μιας εφαρμογής είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η άποψη και των δύο φύλων.

Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της εφαρμογής Siri φαίνεται πως τόσο η γνώμη των ανδρών, όσο και η γνώμη των γυναικών είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να μπορούν να προσφέρονται απαντήσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στην πραγματικότητα. Ωστόσο ένα δεύτερο ερώτημα που έχει προκύψει είναι το αν και κατά πόσο μια εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους είναι δυνατό να προσφέρει απαντήσεις σε θέματα που αφορούν την ηθική και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργούν οι άνθρωποι μιας και λύνουν τις απορίες τους μέσα από μια εφαρμογή.

Λόγω του ότι πρόκειται για ένα τεχνολογικό δημιούργημα και όχι για έναν άνθρωπο που μπορεί να διαμορφώσει τη δική του γνώμη αφότου συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία το καλύτερο για τον κάθε χρήστη αυτής της εφαρμογής ίσως θα ήταν το να χρησιμοποιεί σαν οδηγό τις απαντήσεις που λαμβάνει προκειμένου να μπορέσει να προσανατολιστεί όσων αφορά την πηγή στην οποία μπορεί να ανατρέξει προκειμένου να λύσει τις απορίες του ουσιαστικά και να σχηματίσει ο ίδιος μια δική του γνώμη.

 

Με πληροφορίες από The Guardian