Διαδίκτυο, Εγκλήματα

Dark Web | Τα νέα σύνορα της εμπορίας ανθρώπων

Τόσο το διαδίκτυο όσο και ο σκοτεινός ιστός (“dark web”) χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους για να συλλέξουν και να πουλήσουν τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Το εμπόριο λευκής σαρκός είναι ένα αποτρόπαιο έγκλημα ενάντια στην ανθρωπότητα, το οποίο καταστρέφει την ζωή χιλιάδων ανθρώπων τη σημερινή εποχή. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που έχουν συμβάλλει σε αυτή την καταστροφή της ανθρωπότητας. Η άνοδος του διαδικτύου και συγκεκριμένα του dark web, ενεργοποιούν τους διακινητές να διαπράξουν με αρκετή ευκολία το έγκλημα τους.

 Τα Ηνωμένα Έθνη ορίζουν την εμπορία ανθρώπων ως την στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, απόκρυψη ή την παραλαβή ατόμων μέσω της απειλής ή χρήσης βίας ή μέσω άλλων μορφών εξαναγκασμού, απαγωγής, απάτης, εξαπάτησης, κατάχρησης εξουσίας ή ευάλωτης θέση ή μέσω πληρωμής ή ωφελημάτων για την εξασφάλιση της συμφωνίας του ατόμου που ασκεί έλεγχο επί άλλου με σκοπό την εκμετάλλευση. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον την εκμετάλλευση της εκπόρνευσης τρίτων ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταναγκαστικής εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, δουλείας, ακόμη και την αφαίρεση οργάνων με σκοπό την πώληση τους.

 Η εμπορία ανθρώπων είναι μια εγκληματική δραστηριότητα που συνήθως διασχίζει τα εθνικά σύνορα και τον νομοθετικό ρόλο. Οι διακινητές πραγματοποιούν αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία που είναι διαθέσιμη για να καταφέρουν να κρύψουν την εγκληματική τους δραστηριότητα. Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται από τους εμπόρους σαν ένα “εργαλείο” συλλογής θυμάτων. Ακόμη, οι έμποροι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ένα μέσο άντλησης πληροφοριών σχετικά με το θύμα.   

 Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά περισσότερα πέρα από αυτά που βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Αυτό το μέρος αποτελεί το λεγόμενο “dark web” και διατηρείται σκόπιμα κρυφό καθώς αποτελεί τέλεια κάλυψη για δραστηριότητες που σχετίζονται με το εμπόριο λευκής σαρκός.

 Ο σκοτεινός ιστός εγγυάται ανωνυμία στους χρήστες της μέσω της τεχνολογίας κρυπτογράφησης onion. Η πρόσβαση σε κρυπτογραφημένους ιστότοπους onion (με το domain .onion) περνάει μέσω στρώσεων, όπως ένα κρεμμύδι. Σε κάθε στρώση η διεύθυνση IP του χρήστη, η διεύθυνση αναγνώρισης ενός υπολογιστή, είναι κρυπτογραφημένη και μεταβιβάζεται σε άλλο διακομιστή εθελοντών, άρα στο επόμενο “στρώμα”. Καθώς ο ιστότοπος προορισμού λαμβάνει μόνο την τελευταία διεύθυνση IP στην διαδικασία διαδρομής, ο ιστότοπος δεν γνωρίζει ποτέ με ποιον επικοινωνεί! 

 Το dark web μπορεί να γίνει προσβάσιμο από μια μηχανή αναζήτησης που ονομάζεται Tor. Ο Tor χειρίζεται αυτές τις “στρώσεις onion” και οδηγεί τον αναζητητή στον επιθυμητό ιστότοπο χωρίς κανένα ίχνος. Επιπλέον, ο σκοτεινός ιστός διαθέτει δικό του νόμισμα, το λεγόμενο “bitcoin” που παρέχει ανώνυμη πληρωμή για υπηρεσίες μαζί με προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες. 

 Σαφώς η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στον εικονικό κόσμο είναι ένα νέο σύνορο που εξελίσσεται διαρκώς. Το εμπόριο λευκής σαρκός χρησιμοποιεί μεγάλο μέρος από την τεχνολογία που διατίθεται σήμερα. Για να επιτευχθεί η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου απαιτείται η περαιτέρω κατανόηση της κατάστασης, της ανάπτυξης της τεχνολογίας καθώς και της κυβερνητικής συνεργασίας και παγκόσμιο επίπεδο.

 

Πηγή: univagora.ro