Ασφάλεια διαδικτύου, Διαδίκτυο

Cyber Security Month | Διαφορές μεταξύ Antivirus και Internet Security

Η τεχνολογία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και συνεχίζει να κατακτά έδαφος ολοένα και περισσότερο. Ωστόσο, παρά τα τεράστια οφέλη και τις διευκολύνσεις που προσφέρει, ελλοχεύει και πλήθος κινδύνων. Όπως στον πραγματικό κόσμο υπάρχουν κίνδυνοι και εγκληματίες που μας απειλούν, έτσι και στον ψηφιακό υπάρχουν απειλές που μπορούν να μας βλάψουν, αυτές είναι οι  λεγόμενες κυβερνοαπειλές (Cyber Threats).

Οι κυβερνοαπειλές αφορούν ενέργειες που γίνονται από τρίτους, μέσω διαδικτύου, με σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, να καταστρέψουν ευαίσθητες και σημαντικές πληροφορίες, να αποσπάσουν χρήματα από χρήστες ή να διακόψουν τη ροή εργασιών μιας επιχείρησης. Υπάρχουν πολλά είδη κυβερνοαπειλών, μεταξύ των οποίων είναι οι ιοί των υπολογιστών, τα Ransomware, τα Malware, οι παραβιάσεις ηλεκτρονικών συστημάτων από κακόβουλους χρήστες (Hackers), η παραβίαση ηλεκτρονικής ταυτότητας, οι ηλεκτρονικές απάτες σε επίπεδο οργανισμών ή ιδιωτών κλπ.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα κακόβουλα προγράμματα, υπάρχουν διάφορα λογισμικά που συμβάλλουν στον εντοπισμό και την αφαίρεσή τους, δύο εκ των οποίων είναι το antivirus και το internet security. Τα δύο αυτά λογισμικά χαρακτηρίζονται από ομοιότητες και διαφορές, τις οποίες και θα αναλύσουμε.

Το antivirus αναγνωρίζει και αφαιρεί κακόβουλα προγράμματα από το σύστημα και παρέχει προστασία ενάντια σε ιούς, ηλεκτρονικά σκουλήκια και δούρειους ίππους. Δεν περιλαμβάνει τοίχος προστασίας και την επιλογή γονικού ελέγχου, ενώ διατίθεται σε χαμηλό κόστος ή και δωρεάν.

Από την άλλη, το internet security περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες του antivirus και κάποιες πρόσθετες λειτουργίες, παρέχοντας πληρέστερη προστασία στο χρήστη. Παρέχει προστασία ενάντια σε ηλεκτρονικά ψαρέματα (Phishings), ιούς, spywares, spam, επιθέσεις μέσω email και άλλα προηγμένα κακόβουλα προγράμματα. Επιπλέον, διαθέτει τοίχος προστασίας, τη δυνατότητα γονικού ελέγχου και είναι ακριβότερο συγκριτικά με το antivirus. Μια ακόμα σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο προγράμματα είναι ότι παρόλο που και τα δύο προειδοποιούν τον χρήστη για μη ασφαλείς ιστότοπους, το internet security αποκλείει τις διευθύνσεις URL που θεωρούνται κακόβουλες.

Συμπερασματικά, τόσο το antivirus, όσο και το internet security μας προστατεύουν από κακόβουλα προγράμματα, με το δεύτερο όμως να προσφέρει ισχυρότερη και πληρέστερη προστασία. Είναι σημαντικό ο κάθε χρήστης που πλοηγείται στο διαδίκτυο να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους προγράμματα με στόχο την ασφαλή του πλοήγηση αλλά και την αποφυγή να πέσει θύμα κάποιου είδους ηλεκτρονικής απάτης. Απαραίτητη επίσης, εκτός από την εγκατάσταση τέτοιου είδους προγραμμάτων, είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών για αυτά τα θέματα τόσο από το σχολείο, όσο και από την οικογένεια, στην ορθή χρήση του διαδικτύου και τη σωστή ενημέρωση για τους κινδύνους που εγκυμονούν.

#CyberSecurityMonth #CyberSecMonth

Πηγή: https://techdifferences.com