Το CSIi αναζητάει τον πρώτο του Super Hero και για αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου.