Μη κατηγοριοποιημένο

6 Μαρτίου | Ευρωπαϊκή ημέρα λογοθεραπείας

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Παγκόσμια Ημέρα Λογοθεραπείας. Στόχος αυτής της ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επικοινωνία. Επίσης στόχος είναι και η ανάδειξη του έργου των επιστημόνων του κλάδου της λογοθεραπείας.

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής, ομιλίας, μάσησης και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών (νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική). Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής αλλά και την παραγωγή λόγου των βαρήκοων.

Λογοθεραπευτής, λογοπεδικός ή λογοπαθολόγος είναι όροι ταυτόσημοι και είναι ο επιστήμονας ο οποίος έχει σπουδάσει την επιστήμη της ανθρώπινης επικοινωνίας και την παθολογία της και ο ρόλος του αφορά στην πρόληψη, στην αξιολόγηση και διάγνωση, στη κατάρτιση και πραγματοποίηση θεραπευτικών προγραμμάτων, στην ισότιμη συμμετοχή στη διεπιστημονική ομάδα των ειδικών καθώς και στην έρευνα και επιστημονική μελέτη.

Οι διαταραχές λόγου μπορούν να ταξινομηθούν ως: 

 • Διαταραχές άρθρωσης (δυσαρθρίες, δυσλαλίες).
 • Διαταραχές ρυθμού της ομιλίας (λογονευρώσεις, ταχυλαλίες, βραδυλαλίες, τραυλισμός).
 • Μερικές ή ολικές διαταραχές προφορικής έκφρασης (κωφαλαλία, αλαλία, υστερική αλαλία).
 • Φωνητικές ανωμαλίες (αφωνία, δυσφωνίες, ρινολαλίες).
 • Ανωμαλίες κατανόησης και έκφρασης (αφασίες, νευρολογικές διαταραχές, εγκεφαλικές κακώσεις).
 • Γραμματικές και συντακτικές ανωμαλίες.
 • Διαταραχές γραφής και ανάγνωσης.
 • Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία, υπερκινητικότητα, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής).

Άρα η λογοθεραπεία απευθύνεται στο παιδί ή στον ενήλικα ο οποίος παρουσιάζει διαταραχές:

 1. Στην ομιλία: δυσκολίες στην άρθρωση ή στη ροή της ομιλίας.
 2. Στη φωνή: δυσφωνίες, βραχνάδες.
 3. Στο λόγο: καθυστέρηση λόγου, γλωσσικές διαταραχές του προφορικού ή του γραπτού λόγου.
 4. Στην επικοινωνία: διαταραχές αυτιστικού φάσματος.
 5. Σε σχετικές λειτουργίες όπως μάσηση,κατάποση,ακοή.

Ποια είναι η διαδικασία που γίνεται η λογοθεραπεία; 

Ο λογοθεραπευτής αφού λάβει το ιστορικό για να γνωρίσει τις δεξιότητες της επικοινωνίας, της γλωσσικής ανάπτυξης και επάρκειας, τον προφορικό και γραπτό λόγο του παιδιού ή του ενήλικα και το αξιολογήσει μέσω κλινικής παρατήρησης ή ειδικών τεστ τότε θα καταρτίσει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο πλήρως στις ανάγκες του.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ειδικές ασκήσεις και δραστηριότητες με τη χρήση φιλικού εποπτικού υλικού (κάρτες, παιχνίδια, ηλεκτρονικά προγράμματα).

Κατά τη διάρκεια του θεραπευτικού προγράμματος ο λογοθεραπευτής καθοδηγεί και συμβουλεύει το περιβάλλον του θεραπευμένου για τη συμπεριφορά του με στόχο την ενίσχυση και την ανάπτυξη του. 

Η λογοθεραπεία μπορεί να οδηγήσει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών του λόγου, στην ανάκτηση των χαμένων δεξιοτήτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου γι’ αυτό και ο ρόλος της πρόληψης είναι πολύ σημαντικός. Στο παιδικό πληθυσμό η συχνότητα των αναπτυξιακών διαταραχών ανέρχεται στο 10%. Έρευνες δείχνουν ότι το 60% αυτών των παιδιών θα εμφανίσει δυσκολίες στη γραφή, στην ανάγνωση, στην  ορθογραφία ή στη μαθηματική σκέψη. Μια καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα όπως γλωσσική δυσκολία ή/και μαθησιακή ή/και επικοινωνιακή ή/και συναισθηματική. Ωστόσο η έγκαιρη παρέμβαση είναι καθοριστική σε όλες τις περιπτώσεις τόσο για την εδραίωση ή όχι ενός προβλήματος αλλά και για την έκβαση της θεραπείας.

Πηγή: sansimera.gr